Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Objava

Srečanje grozdov za projekte pametnih skupnosti v EU

Namen tega srečanja je spodbujati sodelovanje med ustreznimi projekti pametnih skupnosti, ključnimi omrežji in Evropsko komisijo.

modern city skyline with smart objects in the sky

© Blue Planet Studio - iStock Getty Images

Za pospešitev digitalne preobrazbe na lokalni in regionalni ravni številni projekti pametnih skupnosti, ki se financirajo na ravni EU, na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, v Evropski uniji že potekajo ali se pojavljajo.

Za spodbujanje sodelovanja med ustreznimi projekti pametnih skupnosti, ključnimi mrežami in Evropsko komisijo, ki je koristno za vse, Komisija vabi na srečanje zainteresiranih vodij projektov – npr. koordinatorjev ali vodij delovnih svežnjev – ter vodij mrež, povezanih z gibanjem Življenje v EU, o evropskem načinu digitalne preobrazbe v mestih in skupnostih. Seja bo potekala prek spleta v petek, 17. junija 2022, od 9.00 do 12.00 po srednjeevropskem času.

Dialog se osredotoča zlasti na:

 • Sinergije in povezave med spletišči in interaktivnimi platformami, ki so bodisi posebej namenjene digitalni preobrazbi na lokalni ali regionalni ravni bodisi imajo močno komponento v zvezi z njo;
 • Skupna prizadevanja EU za interoperabilnost in standardizacijo s poudarkom na lokalnih digitalnih dvojčkih in uvajanju umetne inteligence na lokalni ali regionalni ravni.

Predlog dnevnega reda

9.00–09:15 Pozdravni pozdrav partnerjev Življenje v EU (5 x 3 min)

 • Dorthe Nielsen, izvršna direktorica, EUROCITIES
 • Martin Brynskov, predsednik, Open & Agile Smart Cities
 • Martina De Sole, direktorica Evropske mreže živih laboratorijev
 • Marek Bobis, referent, Evropski odbor regij
 • Eddy Hartog, vodja enote, Evropska komisija, Tehnologije za pametno komuniciranje

Od 9.15 do 10.15 Sinergije in povezave med spletišči in interaktivnimi platformami, ki ga je vodila Cristina Martinez, namestnica vodje enote, Tehnologije za pametne skupnosti, Evropska komisija

Tri uvodne opombe za spodbuditev dialoga (3 x 3 min):

 • Federica Bordelot, EUROCITIES
 • Anna Bruen, ICLEI, NetZeroCities – Misija za podnebno nevtralna in pametna mesta

 • Jean Gil Barroca, Deloitte, DT4REGIONS

Na treh sejah za dialog bodo predlagane zamisli in prednostne naloge o tem, kako izboljšati sinergije in povezave med spletišči in interaktivnimi platformami – Uvodni govorniki bodo vodili vsako sejo.

Od 9.55 do 10.15 Povratne informacije o ključnih prednostnih nalogah s sej za prekinitev

Od 10.15 do 10.30 Odklop

Od10.30 do 11.35 Kolektivna prizadevanja EU za interoperabilnost in standardizacijo, ki jo je vodil Martin Brynskov, predsednik podskupine za tehnologijo Living-in.EU

Štiri uvodne opombe za spodbuditev dialoga:

 • Michael Mulquin, Organizacija ameriških držav (OASC), veleposlanik mehanizma vzajemnega zavarovanja, skupnost
 • Jan-Joost van Kan, Atos, AURORAL in drugi projekti EU
 • Tania Marcos, špansko združenje za standardizacijo UNE, U4SSC
 • Ray Walshe, opazovalnica EU za standarde IKT, projekt Stand ICT

Na treh sejah za dialog o prekinitvi bodo predlagane zamisli in prednostne naloge o tem, kako pospešiti skupna prizadevanja EU na področju interoperabilnosti in standardizacije – trije prvi uvodni govorniki bodo vodili vsako sejo.

Od 11.15 do 11.35 Povratne informacije o ključnih prednostnih nalogah s sej za prekinitev

Odzivi otvoritvene okrogle mize in naslednji koraki, ki sta jih vodila Cristina Martinez in Martin Brynskov

Ker ne bomo imeli časa za obsežnejše predstavitve projektov ali predlogov na srečanju grozdov, lahko v nadaljevanju preberete ustrezne širše predstavitve, ki so jih predhodno poslali udeleženci srečanja grozdov, da bi spodbudili dialog o srečanju grozdov.

 

Datoteke za prenos

ARI_Agri_offering_Atos
Prenesi 
ARI_SmartUrban_offering_Atos
Prenesi 
AURORAL-presentation
Prenesi 
Citizen's control of data initiative and interoperability.
Prenesi 
CommuniCity - presentation OASC
Prenesi 
DT4REGIONS
Prenesi 
F4W-Leaflet
Prenesi 
Go Li.EU
Prenesi 
NZC intro
Prenesi 
Rotterdam's Open Urban Platform
Prenesi 
Smart.Met
Prenesi 
Technical Overview of DataVaults
Prenesi 
URBANAGE
Prenesi 
UserCentriCities
Prenesi