Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Objava

Končni spletni dan obveščanja in navezovanja stikov za razpise v okviru programa Digitalna Evropa prek sektorskih centrov za testiranje in usposabljanje

Poiščite posnetke, plakate in predstavitve po zadnjem spletnem informativnem dnevu o razpisih za zbiranje predlogov za sektorske objekte za testiranje in eksperimentiranje na področju umetne inteligence.

Sectorial TEFs: Agri-Food, Healthcare, Manufacturing and Smart cities & communities

Cilj drugega in zadnjega informativnega dne je bil povečati ozaveščenost o prihodnjih sektorskih razpisih DIGITAL v okviru sektorskih centrov za tehnično usposabljanje ter pojasniti vprašanja o konceptu TEF in razpisnem postopku, zlasti o vidiku sofinanciranja, o tem, kako predložiti predlog in vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. Namen informativnega dne je bil tudi podpreti konzorcije pri iskanju najboljših partnerjev za dosego njihovih ciljev.

Evropska komisija je dopoldne ob informativnem dnevu predstavila koncept in postopek v zvezi s TEF ter odgovarjala na vprašanja. Po odmoru za kosilo so bili morebitni predlagatelji povabljeni, da predstavijo svoje projektne zamisli ali kompetence, ki jih lahko ponudijo konzorciju pri pripravi. 

Gradivo z informativnega dne

Posnetki

Prvi zapis ima odmor med 3:45 in 7:01.

 

Predstavitve Evropske komisije

Predstavitve zainteresiranih strani

Agroživilska industrija

Zdravstveno varstvo

Predelovalne dejavnosti

Pametna mesta in skupnosti

Posterji

Zdravstveno varstvo

Predelovalne dejavnosti

Pametna mesta in skupnosti