Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikace

Poslední on-line informační den a den navazování kontaktů v rámci programu Digitální Evropa volají v rámci odvětvových TEF

Nahrávky, plakáty a prezentace v návaznosti na konečný on-line informační den o výzvách k předkládání návrhů týkajících se odvětvových testovacích a experimentálních zařízení umělé inteligence.

Sectorial TEFs: Agri-Food, Healthcare, Manufacturing and Smart cities & communities

Cílem druhého a posledního informačního dne bylo zvýšit povědomí o nadcházejících odvětvových výzvách pro TEF DIGITAL a vyjasnit otázky týkající se koncepce TEF a procesu výzvy, zejména aspekt spolufinancování, jak předložit návrh a vzor grantové dohody. Informační den rovněž usiloval o podporu konsorcií při hledání nejlepších partnerů pro dosažení jejich cílů.

V ráno informačního dne představila Evropská komise koncepci a postup týkající se TEF a zodpověděla otázky. Po přestávce na oběd byli potenciální navrhovatelé vyzváni, aby se zaměřili buď na své projektové nápady, nebo na schopnosti, které mohou konsorciu v této tvorbě nabídnout. 

Materiál z informačního dne

Nahrávky

První záznam má přestávku mezi 3:45 a 7:01 hodin.

 

Prezentace Evropské komise

Prezentace zúčastněných stran

Zemědělsko-potravinářské odvětví

Zdravotnictví

Zpracovatelský průmysl

Inteligentní města a obce

Plakáty

Zdravotnictví

Zpracovatelský průmysl

Inteligentní města a obce