Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Pubblikazzjoni

L-aħħar jum online ta’ informazzjoni u ta’ tlaqqigħ għall-Programm Ewropa Diġitali jappella għal TEFs settorjali

Sib reġistrazzjonijiet, posters u preżentazzjonijiet wara l-aħħar jum ta’ informazzjoni online dwar sejħiet għal proposti għall-Faċilitajiet tal-Ittestjar u l-Esperimentazzjoni settorjali tal-IA.

Sectorial TEFs: Agri-Food, Healthcare, Manufacturing and Smart cities & communities

L-għan tat-tieni u l-aħħar jum ta’ informazzjoni kien li titqajjem kuxjenza dwar is-sejħiet DIGITAL tat-TEFs settorjali li jmiss u li jiġu ċċarati l-mistoqsijiet dwar il-kunċett tat-TEF u l-proċess tas-sejħa, b’mod partikolari l-aspett ta’ kofinanzjament, kif tiġi ppreżentata proposta u l-mudell tal-ftehim ta’ għotja. Il-jum ta’ informazzjoni fittex ukoll li jappoġġa lill-konsorzji biex isibu l-aħjar sħab biex jilħqu l-objettivi tagħhom.

Filgħodu tal-jum ta’ informazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-kunċett u l-proċess dwar it-TEFs u wieġbet il-mistoqsijiet. Wara waqfa għall-ikla ta’ nofsinhar, il-proponenti potenzjali ġew mistiedna jippreżentaw l-ideat tal-proġett tagħhom jew il-kompetenza li jistgħu joffru lil konsorzju fit-tfassil. 

Materjal mill-jum ta’ informazzjoni

Reġistrazzjonijiet

L-ewwel reġistrazzjoni għandha pawża bejn 3: 45 u 7: 01.

 

Preżentazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea

Preżentazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati

Agrif-Food

Kura tas-saħħa

Manifattura

Bliet intelliġenti u komunitajiet

Posters

Kura tas-saħħa

Manifattura

Bliet intelliġenti u komunitajiet