Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Objava

Predlog zakona o gigabitni infrastrukturi in ocena učinka

Naslednje publikacije vsebujejo predlog in oceno učinka Zakona o gigabitni infrastrukturi.

Gigabit Infrastructure Act Proposal and Impact Assessment

© imaginima - iStock Getty Images Plus