Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

Gigabitu infrastruktūras akta priekšlikums un ietekmes novērtējums

Turpmākajās publikācijās ir iekļauts Gigabitu infrastruktūras likuma priekšlikums un ietekmes novērtējums.

Gigabit Infrastructure Act Proposal and Impact Assessment

© imaginima - iStock Getty Images Plus