Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Objava

Nova evropska partnerstva za uresničitev ambicij EU v digitalnem desetletju

Da bi spodbudila naložbe v raziskave in inovacije na digitalnem področju, je Komisija v okviru programa Obzorje Evropa skupaj z industrijo in akademskim svetom vzpostavila nova evropska partnerstva. Partnerstva si bodo prizadevala za inovativne rešitve v velikem obsegu, pri čemer bodo združevala prizadevanja, vire in naložbe, kar bo dolgoročno pozitivno vplivalo, okrepilo evropsko konkurenčnost in tehnološko suverenost ter ustvarilo delovna mesta in rast.

photo of a hands of  team member connecting pieces of gears

iStock photo Getty Images plus

Nova evropska partnerstva na digitalnem področju

Evropsko partnerstvo za umetno inteligenco, podatke in robotiko

Da bi Evropi zagotovili največje prednosti umetne inteligence, podatkov in robotike, bo to partnerstvo spodbujalo inovacije, sprejemanje in uvajanje teh tehnologij v korist državljanov in podjetij ter okolja. Podpiral bo raziskave in razvoj teh tehnologij ter njihovo uvajanje, spodbujal nove aplikacije ter javne in zasebne naložbe za ustvarjanje gospodarske, tehnološke in družbene vrednosti za podjetja, državljane in okolje ter omogočal zaupanja vredno evropsko vizijo umetne inteligence, osredotočeno na človeka.

Cilj tega partnerstva je:

  • Podpira EU pri doseganju suverenosti in vodilne vloge na področju tehnologij umetne inteligence, podatkov in robotike ter pri krepitvi njenega močnega in globalnega konkurenčnega položaja;
  • Spodbujajo uporabo inovativne, na človeka osredotočene in zaupanja vredne umetne inteligence, podatkov in robotike ter zagotavljajo širitev novih trgov, hkrati pa čim bolj povečajo svoje gospodarske koristi v vseh sektorjih in regijah v Evropi, da bi zgradili močan in učinkovit ekosistem;
  • Pospešiti uvajanje v industriji v vseh sektorjih, hkrati pa voditi in podpirati raziskave, da bi v končni fazi izboljšali najsodobnejše umetno inteligenco, podatke in robotiko v EU; podpora pobudam, ki vključujejo MSP in zagonska podjetja ter spodbujajo krepitev znanj in spretnosti na področju umetne inteligence, ter prizadevanja za uskladitev pravnih okvirov, standardov in predpisov.

Partnerstvu na področju umetne inteligence, podatkov in robotike bo namenjenih 2,6 milijarde evrov z enakimi prispevki Evropske komisije in zasebnega sektorja, ki predstavlja robotsko skupnost.

Evropsko partnerstvo za fotoniko (lahke tehnologije)

Partnerstvo bo pospešilo fotonske inovacije za digitalno in zeleno prihodnost, zagotovilo tehnološko suverenost Evrope, povečalo konkurenčnost evropskega gospodarstva ter spodbudilo dolgoročno ustvarjanje delovnih mest in blaginjo. To partnerstvo, ki temelji na delu fotografije21, vzpostavljene v okviru programa Obzorje 2020, bo najprej pomagalo povezati glavne akterje fotonike in olajšati pretok strokovnega znanja, da se lahko tehnološki razvoj ponovno uporabi na različnih področjih. Drugič, industrijskim dobaviteljem, ki so predvsem MSP, bo pomagal, da se hitreje začnejo tržiti na podlagi rezultatov skupnih raziskav. To bo podjetjem pomagalo hitreje rasti in zmanjšati njihovo ranljivost za prevzeme tujih vlagateljev.

Cilj tega partnerstva je:

  • Zagotavljanje kritičnih fotonskih komponent, sistemov in postopkov za aplikacije, proizvode in postopke naslednje generacije, ki so pomembni za družbene in gospodarske izzive.
  • Ohranjanje vodilnega položaja na področju osnovnih fotoničnih tehnologij in uporabe fotonike z zagotavljanjem skupnih strateških raziskav in naložb fotonike, končnih uporabnikov in Evropske komisije.
  • Povečati mednarodno konkurenčnost evropskega gospodarstva in zagotoviti dolgoročno ustvarjanje delovnih mest in blaginje v Evropi, fotonični industriji in industrijam nižje v prodajni verigi, ki uporabljajo fotonske tehnologije, s povečanjem uvajanja tehnologije in njenega prenosa v nove proizvode in storitve.

Partnerstvu za fotografijo bo namenjenih 680 milijonov EUR z enakimi prispevki Evropske komisije in drugih partnerjev.

Poleg tega je Komisija vzpostavila tudi naslednji dve partnerstvi, da bi pomagala uresničiti digitalne ambicije:

Evropsko partnerstvo za evropski oblak za odprto znanost

Cilj tega partnerstva je do leta 2030 vzpostaviti in utrditi odprto, zaupanja vredno virtualno okolje, ki bo po ocenah dvema milijonoma evropskih raziskovalcev omogočilo čezmejno in disciplinsko shranjevanje, izmenjavo in ponovno uporabo raziskovalnih podatkov.

Evropsko partnerstvo „Mladi v Evropi“

To partnerstvo bi moralo postati gonilna sila vodilnega položaja Evrope na področju trajnostne proizvodnje v Evropi, in sicer z uporabo načel krožnega gospodarstva (brez odpadkov in drugih), digitalne preobrazbe in podnebno nevtralne proizvodnje.

Ozadje

Ta partnerstva dopolnjuje danes vzpostavljenih še sedem partnerstev, katerih cilj je premagati velike podnebne in trajnostne izzive v skladu z dvojnim digitalnim in zelenim ciljem. Skupaj bo 11 novih partnerstev prejelo več kot 8 milijard evrov iz novega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa za obdobje 2021–2027. Skupna odobrena sredstva, vključno s tistimi od zasebnih partnerjev in držav članic, znašajo približno 22 milijard evrov. Danes je med evropskimi dnevi raziskav in inovacij potekala slovesnost ob podpisu memorandumov o soglasju.

Dodatne informacije

Evropska partnerstva v programu Obzorje Evropa. Evropska komisija (europa.eu).