Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Pubblikazzjoni

Sħubijiet Ewropej ġodda mnedija biex iwettqu l-ambizzjonijiet tal-UE għad-Deċennju Diġitali

Biex tagħti spinta lill-investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam diġitali, il-Kummissjoni nediet Sħubijiet Ewropej ġodda flimkien mal-industrija u l-akkademja, taħt il-programm Orizzont Ewropa. Is-sħubijiet se jsegwu soluzzjonijiet innovattivi fuq skala kbira, billi jiġbru flimkien l-isforzi, ir-riżorsi u l-investimenti li se jiġġeneraw impatt pożittiv fit-tul, jagħtu spinta lill-kompetittività u s-sovranità teknoloġika Ewropea, kif ukoll joħolqu l-impjiegi u t-tkabbir.

photo of a hands of  team member connecting pieces of gears

iStock photo Getty Images plus

Is-sħubijiet Ewropej il-ġodda fil-qasam diġitali

Sħubija Ewropea għall-Intelliġenza Artifiċjali, id-Data u r-Robotika

Biex tagħti l-akbar vantaġġi lill-Ewropa mill-Intelliġenza Artifiċjali (IA), mid-data u mir-robotika, din is-Sħubija se tixpruna l-innovazzjoni, l-aċċettazzjoni u l-adozzjoni ta’ dawn it-teknoloġiji, għall-benefiċċju taċ-ċittadini u tan-negozji, kif ukoll tal-ambjent. Se tappoġġa r-riċerka u l-iżvilupp ta’ dawn it-teknoloġiji, kif ukoll l-użu tagħhom, trawwem applikazzjonijiet ġodda u tistimula l-investiment pubbliku u privat, biex toħloq valur ekonomiku, teknoloġiku u soċjetali għan-negozji, għaċ-ċittadini u għall-ambjent u li tippermetti viżjoni Ewropea tal-AI ċċentrata fuq il-bniedem u affidabbli.

Din is-Sħubija għandha l-għan li:

  • Jappoġġaw lill-UE fil-kisba tas-sovranità u t-tmexxija fit-teknoloġiji tal-IA, tad-Data u tar-Robotika, kif ukoll fit-tisħiħ tal-pożizzjoni kompetittiva b’saħħitha u globali tagħha;
  • Jippromwovu l-użu ta’ IA, Data u Robotika innovattivi ċċentrati fuq il-bniedem u affidabbli u jiżguraw l-espansjoni ta’ swieq ġodda, filwaqt li jimmassimizzaw il-benefiċċju ekonomiku tagħhom fis-setturi u r-reġjuni kollha fl-Ewropa biex tinbena ekosistema b’saħħitha u effettiva;
  • Jaċċelleraw l-adozzjoni mill-industrija fis-settur kollu, filwaqt li jmexxu u jappoġġaw ir-riċerka biex fl-aħħar mill-aħħar iżidu l-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku tal-IA, id-Data u r-Robotika fl-UE; jappoġġaw inizjattivi li jinvolvu lill-SMEs u lin-negozji ġodda, u li jrawmu l-bini tal-ħiliet tal-IA, kif ukoll jaħdmu lejn l-allinjament tal-oqfsa legali, l-istandards u r-regolamentazzjoni.

Total ta’ EUR 2.6 biljun se jiġu ddedikati għas-Sħubija dwar l-IA, id-Data u r-Robotika b’ kontribuzzjonijiet ugwali mill-Kummissjoni Ewropea u n-naħa privata, li tirrappreżenta l-komunità tar-robotika.

Sħubija Ewropea għall-Fotonika (teknoloġiji bbażati fuq id-dawl)

Is-sħubija se tħaffef l-innovazzjonijiet fotoniċi għal futur diġitali u ekoloġiku, tiżgura s-sovranità teknoloġika tal-Ewropa, iżżid il-kompetittività tal-ekonomija tal-Ewropa u tippromwovi l-ħolqien tal-impjiegi u l-prosperità fit-tul. Filwaqt li tibni fuq il-ħidma tal-Photonics21 imwaqqfa taħt Orizzont 2020, din is-sħubija se tgħin l-ewwel nett biex tgħaqqad l-atturi ewlenin fil-fotonika u tiffaċilita l-fluss tal-għarfien sabiex l-iżvilupp teknoloġiku jkun jista’ jerġa’ jintuża f’oqsma differenti. It-tieni nett, se tgħin lill-fornituri industrijali li huma prinċipalment SMEs biex jidħlu fis-suq aktar malajr abbażi tar-riżultati tar-riċerka kollaborattiva. Dan se jgħin lill-kumpaniji jikbru aktar malajr u jagħmilhom inqas vulnerabbli għall-akkwiżizzjonijiet minn investituri barranin.

Din is-Sħubija għandha l-għan li:

  • Il-provvista ta’ komponenti, sistemi u proċessi fotoniċi kritiċi għall-applikazzjonijiet, il-prodotti u l-proċessi tal-ġenerazzjoni li jmiss rilevanti għall-isfidi tas-soċjetà u dawk ekonomiċi.
  • Tinżamm it-tmexxija fit-teknoloġiji ewlenin tal-fotonika kif ukoll fl-applikazzjoni tal-fotonika billi jiġi żgurat impenn strateġiku komuni għar-riċerka u l-investiment mill-industrija tal-fotonika, l-utenti aħħarin u l-Kummissjoni Ewropea.
  • Iżżid il-kompetittività internazzjonali tal-ekonomija tal-Ewropa u tiżgura l-ħolqien ta’ impjiegi u prosperità fit-tul fl-Ewropa, għall-industrija tal-fotonika kif ukoll għall-industriji abilitati downstream li jużaw teknoloġiji fotoniċi billi żżid l-użu tat-teknoloġija u t-traduzzjoni tagħha fi prodotti u servizzi ġodda.

Total ta’ EUR 680 miljun se jiġu ddedikati għas-Sħubija Fottonika b’kontribuzzjonijiet ugwali mill-Kummissjoni Ewropea u minn Sħab oħra.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni nediet ukoll iż-żewġ Sħubijiet li ġejjin biex tgħin fit-twettiq tal-ambizzjonijiet diġitali:

Sħubija Ewropea għall-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa

Din is-sħubija għandha l-għan li sal-2030 tuża u tikkonsolida ambjent virtwali miftuħ u fdat li jippermetti lit-2 miljun riċerkatur Ewropew li jaħżnu, jikkondividu u jużaw mill-ġdid id-data tar-riċerka bejn il-fruntieri u d-dixxiplini.

Sħubija Ewropea Magħmula fl-Ewropa

Din is-sħubija għandha ssir il-mutur għat-tmexxija Ewropea fil-manifattura sostenibbli fl-Ewropa, billi jiġu applikati l-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari (skart żero u oħrajn), it-trasformazzjoni diġitali u l-manifattura newtrali għall-klima.

Sfond

Dawn is-Sħubijiet huma kkomplementati minn sebgħa oħra mnedija llum bl-għan li jingħelbu l-isfidi klimatiċi u ta’ sostenibbiltà ewlenin, f’konformità maż-żewġ għanijiet diġitali u ekoloġiċi. B’kollox, l-11 Sħubija l-ġdida se jirċievu aktar minn EUR 8 biljun minn Orizzont Ewropa, il-programm il-ġdid tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni għall-2021–2027. L-impenji totali, inkluż dawk mis-sħab privati u mill-Istati Membri, jammontaw għal madwar EUR 22 biljun. Illum saret ċerimonja tal-iffirmar għall-Memoranda ta’ Qbil matul il-Jiem Ewropej tar-Riċerka u l-Innovazzjoni.

Aktar informazzjoni

Sħubijiet Ewropej f’Orizzont Ewropa Kummissjoni Ewropea (europa.eu)