Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publicație

Noi parteneriate europene lansate pentru a îndeplini obiectivele ambițioase ale UE pentru deceniul digital

Pentru a stimula investițiile în cercetare și inovare în domeniul digital, Comisia a lansat noi parteneriate europene împreună cu industria și mediul academic, în cadrul programului Orizont Europa. Parteneriatele vor urmări soluții inovatoare la scară largă, punând în comun eforturile, resursele și investițiile care vor genera un impact pozitiv pe termen lung, vor stimula competitivitatea și suveranitatea tehnologică europeană, precum și vor crea locuri de muncă și creștere economică.

photo of a hands of  team member connecting pieces of gears

iStock photo Getty Images plus

Noile parteneriate europene în domeniul digital

Parteneriatul european pentru inteligență artificială, date și robotică

Pentru a oferi Europei cele mai mari avantaje din domeniul inteligenței artificiale (IA), al datelor și al roboticii, acest parteneriat va stimula inovarea, acceptarea și adoptarea acestor tehnologii, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor, precum și al mediului. Acesta va sprijini cercetarea și dezvoltarea acestor tehnologii, precum și implementarea lor, va promova noi aplicații și va stimula investițiile publice și private, pentru a crea valoare economică, tehnologică și societală pentru întreprinderi, cetățeni și mediu și va permite o viziune europeană a IA centrată pe factorul uman și de încredere.

Acest parteneriat urmărește:

  • Să sprijine UE în dobândirea suveranității și a poziției de lider în domeniul IA, al datelor și al tehnologiilor roboticii, precum și în consolidarea poziției sale puternice și competitive la nivel mondial;
  • Să promoveze utilizarea IA, a datelor și a roboticii inovatoare, centrate pe factorul uman și de încredere și să asigure extinderea noilor piețe, maximizând, în același timp, beneficiile sale economice în toate sectoarele și regiunile din Europa pentru a construi un ecosistem puternic și eficace;
  • Să accelereze adoptarea de către industrie în toate sectoarele, conducând și sprijinind totodată cercetarea pentru a ridica, în cele din urmă, stadiul actual al tehnologiei IA, a datelor și a roboticii în UE; să sprijine inițiativele care implică IMM-urile și întreprinderile nou-înființate și care promovează dezvoltarea competențelor în domeniul IA, precum și să depună eforturi în vederea alinierii cadrelor juridice, a standardelor și a reglementărilor.

Un total de 2.6 miliarde EUR va fi dedicat Parteneriatului pentru IA, date și robotică, cu contribuții egale din partea Comisiei Europene și din partea sectorului privat, reprezentând comunitatea roboticii.

Parteneriatul european pentru fotonică (tehnologii ușoare)

Parteneriatul va accelera inovațiile fotonice pentru un viitor digital și ecologic, asigurând suveranitatea tehnologică a Europei, sporind competitivitatea economiei Europei și promovând crearea de locuri de muncă și prosperitatea pe termen lung. Pornind de la lucrările Photonics21 înființate în cadrul programului Orizont 2020, acest parteneriat va contribui în primul rând la conectarea principalilor actori din domeniul fotonicii și la facilitarea fluxului de know-how, astfel încât dezvoltarea tehnologică să poată fi reutilizată în diferite domenii. În al doilea rând, aceasta va ajuta furnizorii industriali, care sunt în principal IMM-uri, să intre mai rapid pe piață pe baza rezultatelor cercetării colaborative. Acest lucru va ajuta întreprinderile să se dezvolte mai rapid și le va face mai puțin vulnerabile la achizițiile efectuate de investitori străini.

Acest parteneriat urmărește:

  • Furnizarea de componente, sisteme și procese fotonice critice pentru aplicațiile, produsele și procesele de nouă generație relevante pentru provocările societale și economice.
  • Menținerea poziției de lider în domeniul tehnologiilor fotonice de bază, precum și în ceea ce privește aplicarea fotonicii prin asigurarea unui angajament strategic comun în materie de cercetare și investiții din partea industriei fotonicii, a utilizatorilor finali și a Comisiei Europene.
  • Creșterea competitivității pe plan internațional a economiei Europei și asigurarea creării de locuri de muncă și de prosperitate pe termen lung în Europa, pentru industria fotonică, precum și pentru industriile din aval care utilizează tehnologii fotonice prin creșterea gradului de adoptare a tehnologiei și a transpunerii acesteia în noi produse și servicii.

Un total de 680 de milioane EUR va fi dedicat Parteneriatului în domeniul fotonicii, cu contribuții egale din partea Comisiei Europene și a altor parteneri.

În plus, Comisia a lansat, de asemenea, următoarele două parteneriate pentru a contribui la realizarea ambițiilor digitale:

Parteneriatul european pentru cloudul european pentru știința deschisă

Acest parteneriat urmărește să implementeze și să consolideze, până în 2030, un mediu virtual deschis și de încredere, pentru a permite celor aproximativ 2 milioane de cercetători europeni să stocheze, să partajeze și să reutilizeze datele cercetării la nivel transfrontalier și interdisciplinar.

Parteneriatul european „Fabricat în Europa”

Acest parteneriat ar trebui să devină forța motrice a poziției de lider a Europei în ceea ce privește producția durabilă în Europa, prin aplicarea principiilor economiei circulare (fără deșeuri și altele), ale transformării digitale și ale producției neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei.

Istoricul cauzei

Aceste parteneriate sunt completate de alte șapte parteneriate lansate astăzi cu scopul de a depăși provocările majore în materie de climă și durabilitate, în conformitate cu dublul obiectiv digital și verde. În total, cele 11 noi parteneriate vor primi peste 8 miliarde EUR din programul Orizont Europa, noul program de cercetare și inovare al UE pentru perioada 2021-2027. Angajamentele totale, inclusiv cele ale partenerilor privați și ale statelor membre, însumează aproximativ 22 miliarde EUR. Astăzi, cu ocazia Zilelor europene ale cercetării și inovării, a avut loc o ceremonie de semnare a memorandumurilor de înțelegere.

Informații suplimentare

Parteneriatele europene în cadrul programului Orizont Europa – Comisia Europeană (europa.eu)