Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitalna kulturna dediščina

Kulturna dediščina se zaradi digitalnih tehnologij hitro razvija. Zdaj je treba ohraniti našo kulturno dediščino in jo prenesti v to digitalno desetletje.

    Oseba, ki drži tableto, ki gleda skulpturo v muzeju, in tableta jo identificira kot koro

Priložnosti brez primere, ki jih prinašajo tehnologije, kot so podatki, umetna inteligenca, 3D in XR, oživijo območja kulturne dediščine. Virtualni muzeji obiskovalcem omogočajo, da vidijo umetniška dela v kontekstu in doživijo predmete ali mesta, ki niso dostopna javnosti. Preoblikovanje sektorja omogoča lažji spletni dostop do kulturnega gradiva za vse.

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo je izvedel obsežno usklajevanje politik in ukrepe financiranja za dopolnitev kulturne politike držav članic. Ti ukrepi zajemajo področja digitalizacije, spletnega dostopa do kulturnega gradiva in digitalnega arhiviranja.

Vloga Evropske komisije

Evropska komisija spodbuja politično razpravo in združuje deležnike, da bi izboljšali okvirne pogoje za digitalizacijo in digitalno arhiviranje. To počne s priporočilom o skupnem evropskem podatkovnem prostoru za kulturno dediščino.

Strokovna skupina Evropske komisije za skupni evropski podatkovni prostor za kulturno dediščino (CEDCHE) spremlja napredek pri izvajanju priporočila Komisije. CEDCHE pregleduje in razpravlja o politikah za digitalno kulturno dediščino in prihodnji pobudi za skupni evropski podatkovni prostor. Prav tako olajšuje izmenjavo informacij in dobrih praks, ki tesno sodelujejo s kulturnimi ustanovami. 

Instrumenti financiranja

Popolne informacije o javnih razpisih za digitalno kulturno dediščino in turizem so na voljo na spletni strani Evropske komisije za financiranje in razpise.

Obzorje Evropa

Program Obzorje Evropa poziva k kulturni dediščini (seznam ni izčrpen)

Program za digitalno Evropo

Pripravljalni ukrepi za podatkovne prostore (DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01)

Prejšnji ukrepi

Ukrepi v okviru programa Obzorje 2020 Družbeni izzivi 6 za obdobje 2014–2020 so podprli naslednje teme s financiranjem EU v višini približno 70 milijonov EUR:

DT-TRANSFORMATIONS-24–2020 – Evropski muzejski prostor za sodelovanje in inovacije

DT-TRANSFORMATIONS-20–2020 – Evropski kompetenčni center za ohranjanje in ohranjanje spomenikov in spomeniških območij

Kuracija digitalnih sredstev in napredna digitalizacija (2018)

Evropska kulturna dediščina, dostop in analiza za bogatejšo razlago preteklosti (2017)

Stroškovno učinkovite tehnologije za napredno 3D modeliranje za izboljšanje razumevanja kulturne dediščine in inovacijskih ekosistemov digitalnih kulturnih dobrin, virtualni muzeji (.pdf) (2014–2016)

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Mediji in digitalna kultura

Komisija podpira evropske medije in digitalno kulturo s politikami za opolnomočenje državljanov in spodbujanje pluralnosti medijev.

Podrobnejše informacije

Platforma Europeana

Europeana platforma je evropska digitalna kulturna zbirka za odgovoren, dostopen, trajnosten in inovativen turizem.

Glej tudi

Virtualni svetovi primerni za ljudi

Virtualni svetovi, imenovani tudi metaverzi, bodo zagotavljali priložnosti in izzive. Komisija bo zagotovila, da bodo odražale vrednote in temeljne pravice EU ter spodbujale inovacije za podjetja.

Avdiovizualne in medijske storitve

Danes lahko naše najljubše oddaje gledamo ne samo na televiziji, ampak tudi na spletu. Za te predstave veljajo pravila enotnega trga.

Podpora medijem in digitalni kulturi

Komisija spodbuja usklajen pristop k politikam medijev, ki zajema zakonodajo o medijskih storitvah in ohranjanju evropske kulturne dediščine.

Avtorske pravice

Evropska komisija prilagaja pravila EU o avtorskih pravicah novim vedenjem potrošnikov v Evropi, ki ceni njeno kulturno raznolikost.

Medijska svoboda in pluralizem

Evropska unija podpira medijsko svobodo in pluralizem kot stebra sodobne demokracije ter omogočata svobodno in odprto razpravo.