Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

4:e Europeiska observationsorganets (5G) workshop för intressenter – 5G i det digitala decenniet

Denna workshop kommer att utgöra ett tillfälle att se över de viktigaste resultaten från det fjärde året av 5G-observatoriet och att diskutera det aktuella läget när det gäller utbyggnaden av 5G samt de senaste marknadstrenderna och den globala utvecklingen. Den kommer också att utvärdera var vi befinner oss i Europa när det gäller målen i handlingsplanen för 5G och strategin för det digitala decenniet.

Dagordning

Dagordningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning inom kort.

Den virtuella workshoppen

Den fjärde workshoppen ”European 5G Observatory – 5G in the Digital Decade” kommer att äga rum som ett onlineevenemang torsdagen den 20 oktober 2022 kl. 10:30–13:30.

Denna workshop är öppen för alla berörda parter som är intresserade av 5G, inbegripet telekomoperatörer och leverantörer, nationella myndigheter med ansvar för telekommunikation, spektrumpolitik och reglering samt företrädare för vertikala industrier (t.ex. transport, logistik, bilindustri, hälsa, energi, smarta fabriker, medier och underhållning) som undersöker användningen av 5G för deras användningsfall.

Workshoppen kommer att anordnas helt på distans, liksom 2021 års upplaga. Registreringen är redan öppen.

Överläggningarna vid workshoppen

Workshopparna kommer att finnas tillgängliga efter evenemanget.

Dokument

4th E5GO Stakeholder Workshop_Report_Final
Hämta 
4th E5GO stakeholder workshop_consortium
Hämta 
Ookla 5G Observatory slides_20 October 2022
Hämta 
Agenda 4th E5GO stakeholder event
Hämta 
ENISA - 5G Toolbox projects
Hämta