Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikation

Andra ansökningsomgången för Europeiska observationsorganet för skildring för att bekämpa desinformation efter covid-19

Detta är en ansökningsomgång för EU-bidrag till pilotprojekt och förberedande åtgärder.

black screen with distorted static around the word "disinformation"

©PerlaStudio

Det framgångsrika förslaget syftar till att identifiera och analysera framväxten av narrativ
om kriget i Ukraina, den ökande spridningen av falska och skadliga budskap om
könsidentitet och könsuttryck (könsrelaterad desinformation) som ofta
ses i samband med diskriminerande eller pejorativa uttalanden mot kvinnor,
homofobi och diskriminering av hbtqi ± personer, och undersöka sätt
att minska riskerna för samhällelig sammanhållning, demokrati och grundläggande mänskliga
rättigheter.

Slutligen kommer det framgångsrika förslaget att undersöka vilseledande budskap och
desinformation kring val, med särskilt fokus på valet till Europaparlamentet 2024, med tanke
på deras potentiella inverkan på den allmänna opinionen, väljarnas beteende och demokratiska
processer.

Se den här sidan regelbundet, eftersom vi kommer att använda den för att publicera vanliga frågor eller, vid behov, tillägg till ansökningsomgångens dokument (t.ex. förlängning av tidsfristen för ansökningsomgången eller annat).

Dokument

1-Call for proposals - PP European Narrative Observatory to fight Disinformation post-COVID 19
Hämta 
2-Application Form Part A - European Narrative Observatory_R2_25072023
Hämta 
3-Application Form Part B - European Narrative Observatory_R2_25072023
Hämta 
4-Estimated Budget form - Annex 2 (General MGA MASTER)
Hämta 
5-BS & P&L -financial-viability-checktool-with results
Hämta 
6-Financialidentification
Hämta 
7-Legalentityprivate
Hämta 
8-Legalentitypublic
Hämta 
9-PrivacyStatement
Hämta 
10-CNECT R.2 Model CMGA — Multi and Mono - PP_PA
Hämta 
11-Annex 2a to CMGA - Unit costs and SME owners
Hämta 
12-Annex 5 to CMGA- Specific Rules
Hämta 
13-Declaration on Honour (DoH) - beneficiaries-affiliated entities
Hämta