Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikation

Faktablad om EU:s kompetensakademi för cybersäkerhet

EU:s kompetensakademi för cybersäkerhet kommer att sammanföra privata och offentliga initiativ på europeisk och nationell nivå för att ta itu med behoven på arbetsmarknaden för cybersäkerhet och överbrygga kompetensunderskottet inom cybersäkerhet bland yrkesverksamma inom cybersäkerhet.

Cybersecurity Skills Academy visual

@EuropeanCommission

Dokument

Cybersecurity Skills Academy Factsheet
Hämta 
Cybersecurity Skills Academy factsheet-DE
Hämta 
Cybersecurity Skills Academy factsheet-FR
Hämta