Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Datalag: Kommissionen välkomnar politisk överenskommelse om regler för en rättvis och innovativ dataekonomi

Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelse som i dag nåddes mellan Europaparlamentet och rådet om den europeiska dataakten, som kommissionen föreslog i februari 2022.

graphic showing different symbols relating to online information (magnifying glass to represent a search, a wifi sign, an @ sign, a mobile phone) and a finger pointing to a hexagone with data written in it

iStock photo Getty images plus

I dag driver sakernas internet revolutionen exponentiell tillväxt med prognostiserade datavolymer som kommer att skyraketer under de kommande åren. En betydande mängd industridata är fortfarande oanvända och bestickning med outnyttjade möjligheter.

Dataakten syftar till att stärka EU:s dataekonomi genom att frigöra industridata, optimera dess tillgänglighet och användning och främja en konkurrenskraftig och tillförlitlig europeisk molnmarknad. Syftet är att se till att fördelarna med den digitala revolutionen delas av alla.

Fullständigt pressmeddelande

Datalag:  en viktig åtgärd för att göra mer data tillgängliga för användning i enlighet med EU:s regler och värden