Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

EU och Kina: Kommissionen och Kina håller en andra digital högnivådialog

I dag höll kommissionen sin andra digitala högnivådialog med Kina.

Flags of the European Union and the People's Republic of China

Adobe stock

Denna dialog, som leddes gemensamt av Vera Jourova, vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, och Kinas vice premiärminister Zhang Guoqing, som hölls i Peking, behandlade viktiga frågor som plattformar och datareglering, artificiell intelligens, forskning och innovation, gränsöverskridande flöden av industridata eller säkerheten hos produkter som säljs på nätet. Kommissionsledamoten med ansvar för rättsliga frågor och konsumenträttigheter, Didier Reynders, deltog också i diskussionerna via videomeddelande.

Pressmeddelande i sin helhet