Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

11 miljoner euro i EU-finansiering finns nu tillgänglig för audiovisuell medierapportering om EU-frågor

Kommissionen har utlyst en inbjudan att lämna förslag till ett värde av 11 miljoner euro för att stödja oberoende audiovisuell rapportering om EU-frågor från alleuropeiska mediekanaler.

€11 million EU funding now available for audiovisual media reporting on EU affairs

iStock photo Getty images plus

I syfte att öka rapporteringens kvantitet, kvalitet och genomslagskraft, på så många språk och i EU-länderna som möjligt, och särskilt när detta erbjudande är knapp, är denna inbjudan indelad i två ämnen. 8 miljoner euro finns tillgängliga för mediekanaler som lämnar in förslag till produktion och sändning av program och rapporter om EU-frågor. Ytterligare 3 miljoner euro finns tillgängliga för förslag till nyhetstjänster på språk med begränsad täckning av EU-frågor (inklusive en internationell nyhetstjänst på ungerska) och/eller där mångfalden i EU:s nyhetsinnehåll kan förbättras).

Borgensmän kan ansöka om att få delta i ett eller två ämnesområden. Kommissionen kommer att välja ut ett förslag för varje ämne. Sista ansökningsdag är den 24 maj 2024. Bidragsöverenskommelser förväntas undertecknas i september för projekt som ska börja löpa i oktober 2024.

Mer information om denna ansökningsomgång

Denna inbjudan att lämna förslag är en del av multimedieåtgärderna, som finansierar allmän EU-information, nyheter och program för allmänheten ur ett europeiskt perspektiv. Denna budgetpost – som uppgick till totalt 20,7 miljoner euro 2024 – är helt öppen för konkurrens.