Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikation

9 miljoner euro för att utveckla Europas plattform för efterfrågestyrd AI

Europeiska kommissionen har finansierat ett konsortium för att utveckla nästa fas av Europas strategiskt viktiga infrastruktur för artificiell intelligens, den så kallade plattformen AI on demand (AIOD).

graphic showing a hand reaching out to a virtual brain composed of microprocessors and text AI Artificial Intelligence Excellence and Trust

Genom Horisont Europa-programmet (artificiell intelligens och robotteknik) har AI4Europe-projektet, som leds av Irish University College Cork (UCC), tilldelats 9 miljoner euro för att utveckla plattformen. Konsortiet som omfattar ytterligare 23 partner från 14 andra europeiska länder: Belgien, Frankrike, Finland, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige.

Syftet med plattformen AI på begäran är att sammanföra Europas AI-gemenskap och samtidigt främja europeiska värden. Plattformen fungerar som en katalysator för AI-baserad innovation och leder till nya produkter, tjänster och lösningar som gynnar den europeiska industrin, handeln och samhället. Genom att föra samman människor strävar lokalsamhällets resurser efter att ta itu med fragmenteringen av det europeiska AI-landskapet och underlätta tekniköverföring från forskning till företag. Plattformen, som inleddes 2019 med stöd av Europeiska kommissionen, kommer att fortsätta att utvecklas under de kommande åren genom ytterligare investeringar som kommer att innebära att plattformen lägger till ytterligare tjänster och verktyg.

AI4Europe bygger på det arbete som utförts av AI4EU-projektet och ett ständigt växande ekosystem av EU-finansierade projekt med anknytning till artificiell intelligens. Plattformen är utrustad med nödvändig maskinvara och kommer att erbjuda interoperabla tjänster, data och verktyg från flera närliggande grupper och tillhandahålla lösningar för att underlätta forskningens produktivitet, reproducerbarhet och samarbete. AI4Europe kommer att inrätta och stödja mekanismer för att främja utbyte mellan den akademiska världen och industrin och se till att plattformen når ut till och samarbetar med nästa generation forskare, innovatörer och företag i hela Europa.

Kommissionen planerar att investera 1 miljarder euro per år i AI, med målet att uppnå en årlig investering på 20 miljarder euro under det digitala decenniet och mobilisera ytterligare investeringar från den privata sektorn och medlemsstaterna.

Plattformen AI on Demand är en grundläggande byggsten i kommissionens AI-strategi, som syftar till att göra Europa världsledande inom människocentrerad och tillförlitlig AI.