Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

eArchiving

eArchiving — предоставя основни спецификации, софтуер, обучение и знания, за да помогне на хората да съхраняват информация за по-дълго време.

@D3Damon@gettyimages.com

Основен банер

Какво представлява eArchiving?

Важната информация следва да бъде достъпна и за многократна употреба през следващите години, независимо от системата, използвана за нейното съхранение. eArchiving предоставя основни спецификации, софтуер, обучение и знания, за да помогне на хората да съхраняват и използват повторно информацията в дългосрочен план.

IOS Banner

Спазването на международните стандарти и спецификации за цифрова информация за опаковки дава възможност на организациите да предават документи и информация през границите, за краткосрочно, средно и дългосрочно съхранение (и последващ достъп и повторна употреба), независимо от използваната от тях платформа.Наличието на общ набор от отворени спецификации за опаковане и архивиране на цифрова информация насърчава високо равнище на прозрачност и доверие сред всички участници в информационния жизнен цикъл.С eArchiving цифровите архивни системи могат да бъдат успешно внедрени, като се внедряват модулни компоненти за многократна употреба, които са в съответствие с различни национални правни среди.

Използване на банер

Определете плана си за цифрово архивиране: каква информация да съхранявате, за колко време (законодателство) и кой може да има достъп до нея.  Отговорите ще се превърнат в изискванията на вашето решение.                                                                       Решете кои компоненти на eArchiving искате да използвате, за да приложите решениетоСвържете се с нашето бюро за поддръжка (support@e-ark-foundation.eu), за съвет относно внедряването, интегрирането и тестването на вашето решение!

Кой може да се възползва?

 

Всеки, който има информация, която трябва да бъде съхранена и използвана повторно.

Научете как можете да прилагате международни стандарти и спецификации към данните си, за да можете да ги съхранявате и използвате повторно в дългосрочен план.                                                                   

Организации, отговарящи за дейностите по цифрово архивиране

Ние ще ви помогнем да следвате стандартизираните спецификации, за да поддържате оперативно съвместими и защитени данните, на които сте се доверили.

Уверете се, че разработването на компоненти или решения от край до край запазва данните безопасно и в съответствие с европейските стандарти, така че вашите клиенти да могат да се доверят на вашите приложения.

Научете повече

Научете повече

Научете повече

Ключови ресурси за eArchiving

Банер за ключови ресурси

Тези услуги имат за цел да улеснят процеса на качване на борда на заинтересованите страни, които се интересуват от повторното използване на eArchiving.                                                                  

За да създадете и адаптирате архива си или да разработите собствено приложение, можете да се обърнете към нашите технически спецификации, за да сте сигурни, че той отговаря на стандартите за eArchiving.

Научете как да бъдете вписани като съответстващ софтуер или организация

Научете повече

Научете повече

В процес на изграждане

           

   

                                                                                                                                   

Последни новини

Съдържание по темата

Обща картина

Програма „Цифрова Европа“

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) е нова програма на ЕС за финансиране, насочена към предоставянето на цифрови технологии на предприятията, гражданите и публичните администрации.

По-задълбочено

eArchiving — център за знания

Центърът за знания eArchiving има за цел да осигури лесен за използване inofrmtaion на инструментите за eArchiving.

eArchiving — Технически спецификации

За да създадете и адаптирате архива си или да разработите собствено приложение, можете да се обърнете към нашите технически спецификации, за да сте сигурни, че той отговаря на стандартите за eArchiving.

eArchiving — Доставчици на решения

Уверете се, че разработването на компоненти или решения от край до край запазва данните безопасно и в съответствие с европейските стандарти, така че вашите клиенти да могат да се доверят на вашите приложения.

eArchiving — Архив

Ние ще ви помогнем да следвате стандартизираните спецификации, за да поддържате оперативно съвместими и сигурни данните, на които сте се доверили.

eArchiving — Производители на данни

Научете как можете да прилагате международни стандарти и спецификации към данните си, за да можете да ги съхранявате и използвате повторно в дългосрочен план.

Вижте също

Програма „Цифрова Европа“ — работни програми

Общите цели, обхват, резултати и резултати, както и бюджетните средства за всяка тема са описани в работните програми. На тази уебстраница ще намерите съответните документи и изменения за работните програми, след като те бъдат приети от Европейската комисия.

Умения в програмата DIGITAL Europe

Програмата DIGITAL Europe ще финансира разработването и предоставянето на специализирани програми и стажове за бъдещи експерти в ключови области на капацитета като данни и изкуствен интелект, киберсигурност, квантови технологии и ВИТ.

Суперкомпютри в програмата DIGITAL Europe

Програмата „Цифрова Европа“ има за цел да изгради и укрепи капацитета на ЕС за суперкомпютри и обработка на данни, като ни помогне да достигнем до суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс — изчислителни технологии с мощност, сравнима с агрегирането на...

Европейски цифрови иновационни центрове

Европейските цифрови иновационни центрове (EDIH) са „обслужване на едно гише“ и подпомагат предприятията и организациите от публичния сектор да отговорят на предизвикателствата в областта на цифровите технологии и да станат по-конкурентоспособни.