Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията събира мнения относно проекта на насоки за законодателния акт за цифровите услуги относно почтеността на изборите

Тази седмица Комисията започна обществена консултация, за да потърси мнения относно проекта на насоки за законодателния акт за цифровите услуги относно почтеността на изборните процеси.

Commission is gathering views on draft DSA guidelines for election integrity

iStock photo Getty images plus

Това са първите по рода си насоки съгласно член 35 от Законодателния акт за цифровите услуги и имат за цел да представят на много големите онлайн платформи и търсачки най-добри практики и възможни мерки за смекчаване на системните рискове на техните платформи, които могат да застрашат целостта на демократичните изборни процеси.

В проекта на насоки се предоставят примери за потенциални мерки за смекчаване, свързани с рискове, свързани с изборите, специфични мерки за смекчаване, свързани със съдържанието на генеративен ИИ, планирането на мерки за смекчаване на риска преди или след изборно събитие и конкретни насоки за изборите за Европейски парламент.

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: 

През 2024 г. проведохме избори на местно, регионално, национално и европейско равнище. За да успеем добре, трябва да проведем публични дискусии, а много от тях се провеждат онлайн. Със Законодателния акт за цифровите услуги разполагаме с конкретни инструменти за съвместна работа с онлайн платформите. Можем да се справим с възникващите онлайн рискове за изборните процеси, като например дълбинните фалшификати. Така че можем да дадем възможност на хората, по безопасен начин, да се ангажират, обсъждат и обединяват своите умове без незаконна намеса.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: 

Със Законодателния акт за цифровите услуги Европа е първият континент със закон за справяне със системните рискове на онлайн платформите, които могат да имат реални отрицателни последици за нашите демократични общества. 2024 г. е важна година за изборите. Ето защо използваме пълноценно всички инструменти, предлагани от Законодателния акт за цифровите услуги, за да гарантираме, че платформите спазват своите задължения и не се злоупотребяват с цел манипулиране на нашите избори, като същевременно се гарантира свободата на изразяване.

Съгласно член 35 от Законодателния акт за цифровите услуги Комисията, заедно с координаторите за цифровите услуги на държавите членки, може да издаде насоки във връзка със специфични рискове, за да представи най-добри практики и да препоръча възможни мерки за смекчаване. Проучвателната консултация е отворена за обратна връзка до 7 март 2024 г.

Проектът за насоки се основава на диалог относно готовността за провеждане на избори, проведен от Комисията с няколко от първите 19 определени платформи, за които разпоредбите на Законодателния акт за цифровите услуги се прилагат от края на август 2023 г. В тях също така се вземат предвид, доколкото това е от значение за спазването на Законодателния акт за цифровите услуги, други съответни законодателни и незаконодателни инициативи, като например Регламента относно прозрачността на политическото рекламиране, Законодателния акт за изкуствения интелект, укрепения Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията и препоръката на Комисията за насърчаване на свободни, честни и устойчиви избори.