Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Публикуван е нов сборник за киберсигурността относно начините за защита на почтеността на изборите

Днес държавите членки, с подкрепата на Комисията и ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, публикуваха нов сборник за това как да се защити почтеността на изборите от гледна точка на киберсигурността.

New Cybersecurity compendium on how to protect integrity of elections published

iStock photo Getty images plus

От последните избори за Европейски парламент през 2019 г. картината на заплахите се влоши, включително ускоряването на дейностите за отдаване под наем на хакерски атаки и увеличаването на сложността на методите, използвани от участниците в заплахите.

В същото време изборните процеси претърпяха технологичен напредък. Ето защо основните елементи на настоящото издание включват: актуализиране на ситуацията със заплахите за изборите, нови и преразгледани проучвания на конкретни случаи, най-добри практики в областта на киберсигурността и преглед на потенциалните заплахи, произтичащи от нововъзникващи технологии, които биха могли да засегнат устойчивостта на изборите, а именно чуждестранната намеса в манипулирането на информация, дезинформацията в социалните медии, ИИ и дълбинните фалшификати.

Новото издание на сборника съдържа препоръки към държавите членки, стъпки за предприемане на действия и полезни насоки за управление на потенциални киберинциденти по време на изборните процеси. Сред предложените мерки са най-добрите практики за обмен на информация, повишаване на осведомеността и обучения, както и управление на риска, подкрепа в областта на киберсигурността за кампании, партии и кандидати, както и технологии за електронно гласуване. Това издание включва основните въпроси, свързани с киберсигурността, на всеки етап от изборния цикъл. 

Повече информация