Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Цифровизация в Съвета по търговия и технологии ЕС-САЩ

Съветът по търговия и технологии ЕС-САЩ (СТТ) е трансатлантически форум за насърчаване на сътрудничеството по въпроси, свързани с търговията и технологиите, въз основа на споделени демократични ценности.

  Джо Байдън, президент на Съединените щати, и Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

European Union, 2021

Съветът по търговия и технологии ЕС-САЩ се съсредоточава върху справянето с глобалните предизвикателства в областта на търговията и технологиите в съответствие със споделения ангажимент към демокрацията, свободата и правата на човека.

Целта на СТТ е да засили търговията и инвестициите, да укрепи технологичното и промишленото лидерство, да стимулира иновациите, да насърчи нововъзникващите технологии и инфраструктура и да насърчи съвместими стандарти и разпоредби, основани на споделени демократични ценности.

Приоритетите на СТТ включват насърчаване на технологичните стандарти, надежден изкуствен интелект, отворен, надежден и сигурен интернет и борба с дезинформацията, манипулирането и намесата на чуждестранна информация.

Работата на СТТ се осъществява чрез десет работни групи. Работните групи превръщат политическите решения в конкретни резултати, координират техническата работа и докладват на политическо равнище.

Десетте работни групи включват:

 1. Технологични стандарти
 2. Климат и чисти технологии
 3. Сигурни вериги за доставки
 4. Сигурност и конкурентоспособност на ИКТ
 5. Управление на данните и технологични платформи
 6. Злоупотреба с технологии, застрашаващи сигурността и правата на човека
 7. Сътрудничество в областта на контрола на износа на изделия с двойна употреба
 8. Сътрудничество за скрининг на инвестициите
 9. Насърчаване на достъпа на МСП до цифрови технологии и тяхното използване
 10. Глобални търговски предизвикателства

График

Съдържание по темата

Обща картина

Америка

The digital economy & society is now firmly part of the agenda for the EU's relations with the Americas.