Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Цифровите технологии в Съвета по търговия и технологии ЕС—САЩ

Съветът по търговия и технологии (СТТ) между ЕС и САЩ е трансатлантически форум, който насърчава сътрудничеството по въпроси, свързани с търговията и технологиите, въз основа на споделени демократични ценности.

  Джо Байдън, президент на Съединените щати, и Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

European Union, 2021

Съветът по търговия и технологии ЕС—САЩ се съсредоточава върху справянето с глобалните предизвикателства в областта на търговията и технологиите в съответствие със споделен ангажимент за демокрация, свобода и права на човека.

Целта на СТТ е да се засилят търговията и инвестициите, да се укрепят водещите позиции в областта на технологиите и промишлеността, да се стимулират иновациите, да се насърчат нововъзникващите технологии и инфраструктура и да се насърчат съвместимите стандарти и разпоредби, основани на споделени демократични ценности.

Приоритетите на СТТ включват насърчаване на технологичните стандарти, надежден изкуствен интелект, отворен, надежден и сигурен интернет и борба с дезинформацията, чуждестранното манипулиране на информация и вмешателство.

Работата на СТТ се осъществява чрез десет работни групи. Работните групи превръщат политическите решения в конкретни резултати, координират техническата работа и докладват на политическо равнище.

Десетте работни групи се състоят от:

 1. Технологични стандарти
 2. Климат и чисти технологии
 3. Сигурни вериги за доставки
 4. Сигурност и конкурентоспособност на ИКТ
 5. Платформи за управление на данните и технологии
 6. Злоупотреба с технологии, застрашаващи сигурността; Права на човека
 7. Сътрудничество в областта на контрола на износа на изделия с двойна употреба
 8. Сътрудничество за скрининг на инвестициите
 9. Насърчаване на достъпа на МСП до цифрови технологии и тяхното използване
 10. Предизвикателства пред световната търговия

Хронология

Съдържание по темата

Обща картина

Америка

The digital economy & society is now firmly part of the agenda for the EU's relations with the Americas.