Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Komise vítá politickou dohodu o Evropském aktu o svobodě sdělovacích prostředků

Komise vítá politickou dohodu, jíž bylo dnes dosaženo mezi Evropským parlamentem a Radou o Evropském aktu o svobodě sdělovacích prostředků, kterou navrhla Komise v září 2022.

Commission welcomes political agreement on European Media Freedom Act

iStock photos Getty images plus

Tato nová pravidla lépe ochrání redakční nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků, zajistí transparentnost a spravedlnost a zajistí lepší spolupráci mediálních orgánů prostřednictvím nového Evropského mediálního sboru. Zahrnuje bezprecedentní záruky pro novináře, aby mohli svobodně a bezpečně vykonávat svou práci. Tento nový soubor pravidel rovněž zajistí, aby sdělovací prostředky – veřejné i soukromé – mohly snadněji působit přes hranice na vnitřním trhu EU bez nepřiměřeného tlaku a s přihlédnutím k digitální transformaci mediálního prostoru.

Kompletní tisková zpráva