Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията приветства политическото споразумение относно Европейския законодателен акт за свободата на медиите

Комисията приветства постигнатото днес политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета относно Европейския законодателен акт за свободата на медиите, предложен от Комисията през септември 2022 г.

Commission welcomes political agreement on European Media Freedom Act

iStock photos Getty images plus

Тези нови правила ще защитават по-добре редакционната независимост и медийния плурализъм, ще гарантират прозрачност и справедливост и ще осигурят по-добро сътрудничество между медийните органи чрез нов Европейски медиен съвет. Тя включва безпрецедентни гаранции за журналистите, за да могат да изпълняват работата си свободно и безопасно. Този нов набор от правила ще гарантира също така, че медиите — публични и частни — могат да функционират по-лесно през границите на вътрешния пазар на ЕС, без ненужен натиск и като се вземе предвид цифровата трансформация на медийното пространство.

Пълен текст на съобщението за печата