Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programmet for et digitalt Europa – arbejdsprogrammer

Overordnede mål, anvendelsesområde, resultater og projektleverancer samt budgetbevillinger for hvert emne er beskrevet i arbejdsprogrammerne. På denne webside kan du finde relevante dokumenter og ændringsforslag til arbejdsprogrammerne, når de er blevet vedtaget af Europa-Kommissionen.

De nuværende arbejdsprogrammer til gennemførelse af DIGITAL er:

Tidligere arbejdsprogrammer:

Se også

Det store billede

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

Se også

Færdigheder i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet vil finansiere udformningen og leveringen af specialiserede programmer og praktikophold for fremtidige eksperter inden for centrale kapacitetsområder som data og kunstig intelligens, cybersikkerhed, kvanteteknologi og HPC.

Supercomputere i DIGITALt Europa-programmet

DIGITAL Europe-programmet har til formål at opbygge og styrke EU's supercomputer- og databehandlingskapacitet og hjælpe os med at nå frem til exaskalasupercomputere — databehandling med en effekt, der kan sammenlignes med at aggregere databehandlingskapaciteten i mobiltelefoner i...

Europæiske digitale innovationsknudepunkter

Europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH'er) er kvikskranker, der hjælper virksomheder og organisationer i den offentlige sektor med at reagere på digitale udfordringer og blive mere konkurrencedygtige.