Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program DIGITAL Europe – pracovní programy

Celkové cíle, rozsah, výsledky a výsledky, jakož i rozpočtové příděly jsou pro každé téma popsány v pracovních programech. Na této internetové stránce naleznete příslušné dokumenty a pozměňovací návrhy k pracovním programům po jejich přijetí Evropskou komisí.

    logo programu Digitální Evropa

Stávající pracovní programy provádějící DIGITAL jsou:

 

Související obsah

Souvislosti

Program Digitální Evropa

Program Digitální Evropa (DIGITAL) je nový program financování EU zaměřený na zavádění digitálních technologií podnikům, občanům a orgánům veřejné správy.

Viz také

eArchiving

eArchiving – poskytuje základní specifikace, software, školení a znalosti, které pomáhají lidem ukládat informace po delší dobu.

Dovednosti v programu DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe bude financovat navrhování a poskytování specializovaných programů a stáží pro budoucí odborníky v klíčových oblastech kapacity, jako jsou data a umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, kvantová technologie a vysoce výkonná výpočetní technika.

Superpočítače v programu DIGITAL Europe

Cílem programu DIGITAL Europe je vybudovat a posílit kapacity EU v oblasti superpočítačů a zpracování dat a pomoci nám do roku 2022/2023 dosáhnout exakapacitních superpočítačů – výpočetní techniky srovnatelné s výpočetními schopnostmi mobilních telefonů všech obyvatel EU. Cílem...

Evropská centra pro digitální inovace

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) jsou jednotná kontaktní místa, která podporují podniky a organizace veřejného sektoru, aby reagovaly na digitální výzvy a staly se konkurenceschopnějšími.