Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et nyt EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

© Europa-Kommissionen

Introduktion af DIGITAL Europe-programmet

fix-empty

Hvordan vi gør Europa grønnere og mere digitalt, er de to udfordringer for vores generation, og vores succes med at møde dem vil definere vores fremtid.

Europa-Kommissionen er begyndt at se på et grønnere Europa i lyset af den europæiske grønne pagt. Samtidig åbner det op for diskussioner om overgangen til en mere digital verden: den digitale omstilling.

Digital teknologi og infrastruktur spiller en afgørende rolle i vores privatliv og forretningsmiljøer. Vi er afhængige af dem til at kommunikere, arbejde, fremme videnskab og besvare aktuelle miljøproblemer. Samtidig fremhævede covid-19-pandemien ikke kun, hvor meget vi er afhængige af, at vores teknologi er tilgængelig for os, men også hvor vigtigt det er, at Europa ikke er afhængig af systemer og løsninger, der kommer fra andre regioner i verden. Det er DIGITAL program, der baner vejen for at nå dette mål.

Programmet for et digitalt Europa vil yde strategisk finansiering til at imødegå disse udfordringer og støtte projekter inden for fem centrale kapacitetsområder: inden for supercomputere, kunstig intelligens, cybersikkerhed, avancerede digitale færdigheder og sikring af en bred anvendelse af digitale teknologier i hele økonomien og samfundet, herunder gennem digitale innovationsknudepunkter. Med et planlagt samlet budget på 7,5 mia. EUR (i løbende priser) har det til formål at fremskynde den økonomiske genopretning og forme den digitale omstilling af Europas samfund og økonomi, hvilket giver fordele for alle, men navnlig for små og mellemstore virksomheder.

Programmet for et digitalt Europa vil ikke løse disse udfordringer isoleret, men snarere supplere den finansiering, der er til rådighed gennem andre EU-programmer, såsom Horisont Europa-programmet for forskning og innovation og Connecting Europe-faciliteten for digital infrastruktur, genopretnings- og resiliensfaciliteten og strukturfondene for blot at nævne nogle få. Det er en del af det næste langsigtede EU-budget, den flerårige finansielle ramme 2021-2027.

 

Hvordan man får finansiering.

 

Seneste nyheder

eArchiving enters a new phase under the Digital Europe Programme

Important information should be kept accessible and reusable for years to come, regardless of the system used to store it. eArchiving provides core specifications, software, training and knowledge to help people preserve and reuse information over the long-term.

Related Content

Big Picture

Finansiering af digitalisering i den flerårige finansielle ramme 2021-2027

EU's langsigtede EU-budget, også kendt som den flerårige finansielle ramme, vil sætte skub i digitale teknologier og støtte til genopretning efter pandemien.

Dig deeper

eArchiving

eArchiving — giver kernespecifikationer, software, uddannelse og viden til at hjælpe folk med at gemme oplysninger i længere tid.

DIGITAL Europe-programmet — arbejdsprogrammer

De overordnede mål, omfang, resultater og resultater samt budgetbevillinger for hvert emne er beskrevet i arbejdsprogrammerne. På denne webside finder du relevante dokumenter og ændringer til arbejdsprogrammerne, når de er vedtaget af Europa-Kommissionen.

Færdigheder i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet vil finansiere udformningen og leveringen af specialiserede programmer og praktikophold for fremtidige eksperter inden for centrale kapacitetsområder som data og kunstig intelligens, cybersikkerhed, kvanteteknologi og HPC.

Supercomputere i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet har til formål at opbygge og styrke EU's supercomputer- og databehandlingskapacitet og hjælpe os med at nå frem til exaskala supercomputere — computing med en effekt, der kan sammenlignes med aggregering af computerkapaciteten i hele EU's befolkning —...

See Also

EU-støtte til uddannelse og erhvervsuddannelse

Kommissionen tilbyder en række uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder, der kan hjælpe dig med at komme i gang med det digitale, f.eks. iværksættervejledning, udvekslinger og meget mere.

EU-støtte til virksomheder i den digitale verden

EU tilbyder en bred vifte af støtte til virksomheder, fra nystartede virksomheder til vækstvirksomheder til små og mellemstore virksomheder og andre lande. Du kan finde ud af mere på denne side.

Connecting Europe-faciliteten — CEF Digital

Den digitale del af Connecting Europe-faciliteten (CEF Digital) vil støtte og katalysere både offentlige og private investeringer i infrastrukturer til digital konnektivitet mellem 2021 og 2027.

Relateret indhold