Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

    logo for DIGITAL-programmet

Digital teknologi og infrastruktur spiller en afgørende rolle i vores privatliv og forretningsmiljøer. Vi er afhængige af dem til at kommunikere, arbejde, fremme videnskab og løse aktuelle miljøproblemer. Covid-19-pandemien fremhævede ikke blot, hvor meget vi er afhængige af, at vores teknologi er tilgængelig for os, men også hvor vigtigt det er, at Europa ikke er afhængig af systemer og løsninger, der kommer fra andre regioner i verden. Ruslands angrebskrig mod Ukraine har yderligere afsløret sårbarhederne i vores digitale forsyningskæder og betydningen af at investere i cybersikkerhed og drastisk forbedre EU's digitale kapacitet.  

Programmet for et digitaltEuropa (DIGITAL) yder strategisk finansiering til at imødegå disse udfordringer ved at støtte projekter på centrale kapacitetsområder såsom: supercomputere, kunstig intelligens, cybersikkerhed, avancerede digitale færdigheder og sikring af en bred anvendelse af digitale teknologier i hele økonomien og samfundet. Den støtter industrien, små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og den offentlige forvaltning i deres digitale omstilling med et styrket netværk af europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH).

Et nyt kapacitetsområde for halvledere blev tilføjet i september 2023. I henhold til forordningen ommikrochips blev der mobiliseret DIGITAL-finansiering for at afhjælpe en mangel på halvledere ved at fremme kapacitetsopbygning gennem mikrochips til Europa-initiativet.

Med et samlet budget på over 7,9 mia. EUR sigter DIGITAL mod at forme den digitale omstilling af Europas samfund og økonomi i overensstemmelse med EU's mål i meddelelsen — Det digitale kompas 2030: Den europæiske vej for det digitale årti og i politikprogrammet — vejen til det digitale årti.

Programmet for et digitaltEuropa tager ikke isoleret fat på udfordringer. Den supplerer den finansiering, der er til rådighed gennem andre EU-programmer, såsom Horisont Europa (for forskning og innovation) og Connecting Europe-faciliteten (for digital infrastruktur),genopretnings- og resiliensfaciliteten og strukturfondene ,for at nævne nogle få. Det er en del af det langsigtede EU-budget, den flerårige finansielle ramme 2021-2027.

Få flere oplysninger om , hvordan du får finansiering.

Abonner på de seneste nyheder om dette emne og meget mere

Seneste nyt

Programmet for et digitalt Europa, der er åbent for Bosnien-Hercegovina

Europa-Kommissionen har undertegnet en associeringsaftale om programmet for et digitalt Europa med Bosnien-Hercegovina.

DIGIBYTE |
Europa forpligter sig til halvlederinnovation med nye testfaciliteter

Fællesforetagendet for mikrochips' repræsentantskab for offentlige myndigheder har i dag udvalgt de konsortier, der skal gennemføre fire pilotlinjer for halvlederteknologi. Det er et vigtigt skridt i gennemførelsen af forordningen om europæiske mikrochips, navnlig for dens mikrochips til Europa-initiativet.

PRESS RELEASE |
Kommissionen indleder indkaldelser af forslag med henblik på at investere over 176 mio. EUR i digital kapacitet og teknologi

Europa-Kommissionen indledte en ny række indkaldelser af forslag under arbejdsprogrammerne for 2023-2024 under programmet for et digitalt Europa for at styrke den digitale kapacitet i hele EU. Disse indkaldelser er åbne for virksomheder, offentlige forvaltninger og andre enheder fra EU-medlemsstaterne, EFTA/EØS-landene og associerede lande. Budgettet for disse indkaldelser er på over 176 mio. EUR.

Se også

Det store billede

Finansiering af digitalisering i den flerårige finansielle ramme 2021-2027

EU's langsigtede EU-budget, også kendt som den flerårige finansielle ramme, vil sætte skub i digitale teknologier og støtte til genopretning efter pandemien.

Grav dybere

DIGITALt Europa-programmet — arbejdsprogrammet

De overordnede mål, anvendelsesområde, resultater og resultater samt budgetbevillinger for hvert emne er beskrevet i arbejdsprogrammerne. På denne webside finder du relevante dokumenter og ændringer til arbejdsprogrammerne, når de er vedtaget af Europa-Kommissionen.

Færdigheder i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet vil finansiere udformningen og leveringen af specialiserede programmer og praktikophold for fremtidige eksperter inden for centrale kapacitetsområder som data og kunstig intelligens, cybersikkerhed, kvanteteknologi og HPC.

Supercomputere i DIGITALt Europa-programmet

DIGITAL Europe-programmet har til formål at opbygge og styrke EU's supercomputer- og databehandlingskapacitet og hjælpe os med at nå frem til exaskalasupercomputere — databehandling med en effekt, der kan sammenlignes med at aggregere databehandlingskapaciteten i mobiltelefoner i...

Europæiske digitale innovationsknudepunkter

Europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH'er) er kvikskranker, der hjælper virksomheder og organisationer i den offentlige sektor med at reagere på digitale udfordringer og blive mere konkurrencedygtige.

Se også

EU-støtte til uddannelse og erhvervsuddannelse

Kommissionen tilbyder en række uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder, der kan hjælpe dig med at komme i gang med det digitale, f.eks. iværksættervejledning, udvekslinger og meget mere.

EU-støtte til virksomheder i den digitale verden

EU tilbyder en bred vifte af støtte til virksomheder, fra nystartede virksomheder til vækstvirksomheder til små og mellemstore virksomheder og andre lande. Du kan finde ud af mere på denne side.

Connecting Europe-faciliteten — CEF Digital

Den digitale del af Connecting Europe-faciliteten (CEF Digital) vil støtte og katalysere både offentlige og private investeringer i digitale konnektivitetsinfrastrukturer mellem 2021 og 2027.

Relateret indhold