Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skaitmeninės Europos programa. Darbo programos

Darbo programose aprašyti bendri tikslai, taikymo sritis, rezultatai ir siektini rezultatai, taip pat biudžeto asignavimai kiekvienai temai. Šiame tinklalapyje rasite atitinkamus darbo programų dokumentus ir pakeitimus, kai juos priims Europos Komisija.

    skaitmeninės Europos programos logotipas

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Skaitmeninės Europos programa

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) yra ES finansavimo programa, skirta skaitmeninių technologijų pritaikymui įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms.

Taip pat žr.

„eArchiving“ iniciatyva

Pagal e. archyvavimo iniciatyvą teikiamos pagrindinės specifikacijos, programinė įranga, mokymai ir žinios, kad žmonės galėtų ilgiau saugoti informaciją.

Įgūdžiai DIGITAL Europe programoje

Pagal programą „DIGITAL Europe“ bus finansuojamas specializuotų programų ir stažuočių rengimas ir teikimas būsimiems ekspertams tokiose pagrindinėse pajėgumų srityse kaip duomenys ir dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas, kvantinė ir našioji kompiuterija.

Superkompiuteriai skaitmeninės Europos programoje

Skaitmeninės Europos programos tikslas – iki 2022–2023 m. sukurti ir sustiprinti ES superkompiuterių ir duomenų apdorojimo pajėgumus, padedant mums pasiekti eksalygmens superkompiuterių – skaičiavimo, kurio galia prilygsta visos ES gyventojų mobiliųjų telefonų kompiuterijos...

Europos skaitmeninių inovacijų centrai

Europos skaitmeninių inovacijų centrai (EDIH) yra vieno langelio principu veikiantys centrai, padedantys įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms reaguoti į skaitmeninius iššūkius ir tapti konkurencingesniais.