Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programmet för ett digitalt Europa – arbetsprogram

Övergripande mål, omfattning, resultat och delresultat samt budgetanslag för varje ämne beskrivs i arbetsprogrammen. På denna webbplats hittar du relevanta dokument och ändringsförslag till arbetsprogrammen när de har antagits av Europeiska kommissionen.

De nuvarande arbetsprogrammen för genomförandet av Digital är följande:

Tidigare arbetsprogram:

Läs mer

Översikt

Programmet för ett digitalt Europa

Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) är ett EU-finansieringsprogram som är inriktat på att föra digital teknik till företag, medborgare och offentliga förvaltningar.

Se också

Initiativet för e-arkivering

Initiativet eArchiving tillhandahåller grundläggande specifikationer, programvara, utbildning och kunskap för att hjälpa människor att lagra information längre.

Kompetens i programmet DIGITAL Europa

Programmet DIGITAL Europe kommer att finansiera utformning och tillhandahållande av specialiserade program och praktikplatser för framtida experter inom viktiga kapacitetsområden som data och AI, cybersäkerhet, kvant- och HPC.

Superdatorer i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet syftar till att bygga upp och stärka EU:s superdator- och databehandlingskapacitet och hjälpa oss att nå superdatorer i exaskala – datorer med en effekt som är jämförbar med aggregering av datorkapaciteten hos mobiltelefoner i hela EU:s befolkning –...

Europeiska digitala innovationsknutpunkter

Europeiska digitala innovationsknutpunkter (EDIH) är gemensamma kontaktpunkter som hjälper företag och organisationer inom den offentliga sektorn att reagera på digitala utmaningar och bli mer konkurrenskraftiga.