Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Offentliggørelse

Offentlig høring om dataloven

Formålet med dataforordningen er at foreslå foranstaltninger til at skabe en retfærdig dataøkonomi ved at sikre adgang til og anvendelse af data, herunder i situationer mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder. Initiativet vil ikke ændre databeskyttelseslovgivningen og vil søge at bevare incitamenter til datagenerering. I henhold til dette initiativ er der også planlagt en revision af direktiv 96/9/EF om retlig beskyttelse af databaser for at sikre, at det forbliver relevant for dataøkonomien. Dette spørgeskema har til formål at høre alle typer interessenter, herunder borgere og virksomheder, om de forskellige foranstaltninger, der undersøges i forbindelse med udarbejdelsen af dataloven.

graphic of a human hand holding a network of interconnected people

iStock photo Getty Images plus

Related content

Offentlig høring om dataforordningen: Sammenfattende rapport

Consultation results | 06 December 2021

Kommissionen har offentliggjort den sammenfattende rapport om den offentlige høring om dataforordningen, hvori den præsenterer interessenternes synspunkter, som vil bidrage til udformningen af forslaget.