Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Leidinys

Viešos konsultacijos dėl Duomenų akto

Duomenų akto tikslas – pasiūlyti sąžiningos duomenų ekonomikos kūrimo priemonių: užtikrinti galimybę prieiti prie duomenų ir juos naudoti, kad įmonės dalytųsi duomenimis su kitomis įmonėmis ir su valdžios sektoriumi. Duomenų apsaugos teisės aktai dėl šios iniciatyvos nepasikeistų. Ja būtų siekiama išsaugoti paskatas generuoti duomenis. Pagal šią iniciatyvą taip pat planuojama peržiūrėti Direktyvą 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos, siekiant užtikrinti, kad ji ir toliau būtų aktuali duomenų ekonomikai. Šio klausimyno tikslas – susipažinti su visų tipų suinteresuotųjų subjektų (įskaitant piliečius ir įmones) nuomonėms apie įvairias priemones, kurios svarstomos rengiant Duomenų įstatymą.

graphic of a human hand holding a network of interconnected people

iStock photo Getty Images plus

Related content