Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Publicație

Consultare publică cu privire la Actul legislativ privind datele

Obiectivul Actului legislativ privind datele este de a propune măsuri menite să creeze o economie echitabilă, bazată pe date, prin asigurarea accesului la date și a utilizării acestora, inclusiv în relațiile dintre întreprinderi, precum și în cele dintre întreprinderi și administrațiile publice. Inițiativa nu ar aduce atingere legislației în materie de protecție a datelor și ar urmări să mențină stimulentele pentru generarea de date. În cadrul acestei inițiative, se urmărește, de asemenea, o revizuire a Directiva 96/9/CE privind protecția juridică a bazelor de date, pentru a asigura relevanța permanentă a acesteia pentru economia bazată pe date. Prezentul chestionar are drept scop consultarea tuturor categoriilor de părți interesate, inclusiv a cetățenilor și a întreprinderilor, cu privire la diferitele măsuri care sunt analizate pentru elaborarea Actului legislativ privind datele.

graphic of a human hand holding a network of interconnected people

iStock photo Getty Images plus

Related content