Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Offentliggørelse

Investering i lokale og regionale gigabitnetværk i Den Europæiske Union

Gem datoen! En endagsworkshop for investorer i digital infrastruktur for at samle private og offentlige aktører fra industrien og investorsamfundet, EU's medlemsstater og Kommissionens tjenestegrene.

Kommissionen afholder en workshop i forbindelse med et kommende studie.

Kommissionen har iværksat en studie med titlen "Investering i lokal og regional udbredelse af gigabitbredbånd — Muligheder og udfordringer for markedsinvestorer i Den Europæiske Union" (VIGIE nr. 2020-723 under rammekontrakt SMART 2019/0024, del 2), som er ved at blive udarbejdet af et konsortium af konsulenter under ledelse af CBO Consulting. 

Undersøgelsen har til formål at identificere, analysere og bedre forstå investeringsdrivkræfterne for udbredelsen af lokale, regionale, EU-dækkende og grænseoverskridende gigabitnet, navnlig bredbåndsfibre og 5G, både fra investorernes og projektledernes synspunkt. Den bør tage højde for muligheder, udfordringer og centrale beslutningsparametre for markedsinvestorer inden for gigabitbredbånd i Den Europæiske Union med eller uden offentlig støtte.

I forbindelse med dette studie afholdes der en endagsworkshop for investorer i digital infrastruktur tirsdag den 7. december 2021 (kl. 09: 30am-17: 00). Arrangementet er rettet mod private og offentlige investorer i digital infrastruktur: infrastrukturfonde (egenkapital, gæld), banker, institutionelle investorer (pensionsfonde, forsikringsselskaber osv.), nationale erhvervsfremmende banker og institutter, projektiværksættere, nystartede virksomheder, telcos, fibrecos, TowerCos, satellitvirksomheder... Nationale og regionale offentlige myndigheder, der støtter udviklingen af digital infrastruktur, indbydes også til at deltage.

 

Detaljeret dagsorden

9.40-10.00 præsentation af undersøgelsesrammen. 10.00-11.00 rundbordsdiskussion om egenkapitalinvesteringer: Vauban IP, EQT, Macquarie MAC. Skandia MutualLife-forsikringssynspunkt. 11.00 til 11.15 morgenpause. 11.15-12.15 rundbordsdiskussion om projektfinansiering: Højde Infra, CETIN, Rune, Point of view of Grand Est Region (FR). 12.30 til 13.30 frokostpause. 13.30-14.30 rundbordsdiskussion om lånefinansiering: Axa-IM, HCOB, EDRAM, Société Générale-SGCIB's synspunkt. 14.30-15.30 rundbordsdiskussion om dybe udfordringer i landdistrikterne: Deutsche Glasfaser, Open Fiber, Eutelsat, Point of view of Cellnex. 15.30 til 15.45 Afternoon-pause. 15.45-16.45 anbefalinger fra studierne — feedback og spørgsmål. 16.45-17.00 afsluttende bemærkninger fra GD Connect B5

Højttalere

Vauban IP: Gwenola Chambon (administrerende direktør)

EQT: Gleb Kozyritskiy (administrerende direktør)

Macquarie MacCap: Oliver Bradley (administrerende direktør)

Skandia MutualLife insutance: Hans Fredrik Forssman (Senior Investment Manager Infrastructure)

Højdeinfrastruktur: David Elfassy (formand)

CETIN: Michal Frankl (erhvervsstøttedirektør)

Rune: Goran ZIVEC (COO)

Grand Est-regionen: Frank Siegrist (direktør for digital udvikling)

Axa-IM: Bertrand Loubières (leder af infrastrukturfinansiering)

HCOB: Steffen Leiwesmeier (chef for finansiering af digital infrastruktur)

EDRAM: ADA Cerne (leder af digital infrastruktur)

SGCIB: Laurent Chabot (MD, medleder af infrastrukturfinansieringen)

Deutsche Glasfaser: Christoph Sommerberg (chef for offentlige anliggender)

Åben fiber: Edoardo Fagiolini (specialist i europæiske anliggender)

Eutelsat: Stefano Agnelli (direktør for europæiske institutionelle anliggender)

Cellnex: Shoaib Patel (leder af markedsføringsstrategien)

 

Se dokumenter vedrørende workshoppen:

Introduktion til undersøgelsen

Anbefalinger