Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Julkaisu

Investoinnit paikallisiin ja alueellisiin gigabittiverkkoihin Euroopan unionissa

Tallenna päivämäärä! Yksipäiväinen digitaalisen infrastruktuurin investoijien verkkotyöpaja, joka kokoaa yhteen alan yksityisiä ja julkisia toimijoita sekä sijoittajayhteisöä, EU:n jäsenvaltioita ja komission yksiköitä.

Komissio järjestää seminaarin tulevan tutkimuksen yhteydessä.

Komissio käynnisti tutkimuksen ”Investing in local and regional gigabit broadband deployment – Opportunities and challenges for market investors in the European Union” (VIGIE nro 2020–723 puitesopimuksen SMART 2019/0024, erä 2), jota valmistelee CBO Consultingin johtama konsulttikonsortio. 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, analysoida ja ymmärtää investointitekijöitä paikallisten, alueellisten, EU:n laajuisten ja rajat ylittävien gigabittiverkkojen, erityisesti laajakaistakuitujen ja 5G:n, käyttöönotolle sekä sijoittajien että hankkeiden toteuttajien näkökulmasta. Siinä olisi käsiteltävä markkinasijoittajien mahdollisuuksia, haasteita ja keskeisiä päätöksentekoparametreja gigabittilaajakaistan käyttöönotossa Euroopan unionissa joko julkisella tuella tai ilman sitä.

Tämän tutkimuksen yhteydessä järjestetään yksipäiväinen digitaalisen infrastruktuurin investoijien työpaja tiistaina 7. joulukuuta 2021 (klo 9.30–17.00). Tapahtuma on suunnattu digitaalisiin infrastruktuureihin investoiville yksityisille ja julkisille sijoittajille: infrastruktuurirahastot (oma pääoma, velka), pankit, institutionaaliset sijoittajat (eläkerahastot, vakuutusyhtiöt jne.), kansalliset kehityspankit ja -laitokset, hankkeiden toteuttajat, startup-yritykset, telcot, kuituverkot, TowerCos, satelliittiyhtiöt jne. Kokoukseen kutsutaan myös digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä tukevat kansalliset ja alueelliset viranomaiset.

 

Yksityiskohtainen esityslista

9.40–10.00 Tutkimuskehyksen esittely. Klo 10.00–11.00 Pääomasijoituksia käsittelevä pyöreän pöydän kokous: Vauban IP, EQT, Macquarie MAC. Skandia Mutual Life -vakuutusjärjestelmän näkökulma. Munintatauko Pyöreän pöydän keskustelu hankerahoituksesta: Korkeus- Infra, CETIN, Rune, Grand Est Regionin näkökenttä (FR). Lounastauko Pyöreän pöydän keskustelu velkarahoituksesta: AXA-IM, HCOB, EDRAM, Société Générale-SGCIB:n näkökanta. Pyöreän pöydän keskustelu aiheesta ”Maaseudun syvät haasteet: Deutsche Glasfaser, Open Fiber, Eutelsat, Cellnexin näkökanta. Kello 15.30–15.45 äidintauko. 15.45–16.45 Tutkimussuositukset – palaute ja kysymykset. Klo 16.45–17.00 Lausunnot, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto B5

Puhujat

Vauban IP: Gwenola Chambon (toimitusjohtaja)

EQT: Gleb Kozyritskiy (toimitusjohtaja)

Macquarie MacCap: Oliver Bradley (toimitusjohtaja)

Skandia MutualLife -insutance: Hans Fredrik Forssman (ylempi sijoitusten hallinnoija)

Korkeusinfrastruktuuri: David Elfassy (puheenjohtaja)

CETIN: Michal Frankl (liiketoiminnan tukijohtaja)

Rune: Goran ZIVEC (COO)

SuurEstin alue: Frank Siegrist (digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja)

AXA-IM: Bertrand Loubières (infrastruktuurirahoituksen johtaja)

HCOB: Steffen Leiwesmeier (digitaalisen infrastruktuurin rahoituksesta vastaava johtaja)

EDRAM: ADA Cerne (digitaalisen infrastruktuurin päällikkö)

SGCIB: Laurent Chabot (MD, yhteinen infrastruktuurirahoitus)

Deutsche Glasfaser: Christoph Sommerberg (julkisten asioiden päällikkö)

Avoin kuitu: Edoardo Fagiolini (Eurooppa-asioiden asiantuntija)

Eutelsat: Stefano Agnelli (EU:n toimielinasioiden johtaja)

Cellnex: Shoaib Patel (markkinointistrategian johtaja)

 

Ks. työpajaan liittyvät asiakirjat:

Tutkimuksen johdanto

Suositukset