Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Väljaanne

Investeerimine kohalikesse ja piirkondlikesse gigabitivõrkudesse Euroopa Liidus

Salvesta kuupäev! Ühepäevane digitaristu investorite veebiseminar, et tuua kokku erasektori ja avaliku sektori osalejad tööstusest, investorite kogukonnast, ELi liikmesriikidest ja komisjoni talitustest.

Komisjon korraldab eelseisva uuringu raames seminari.

Komisjon algatas uuringu „Investeerimine kohalikku ja piirkondlikku gigabiti lairibaühenduse kasutuselevõttu – turuinvestorite võimalused ja probleemid Euroopa Liidus“ (VIGIE nr 2020–723 raamlepingu SMART 2019/0024, 2. osa alusel), mille koostab CBO Consultingu juhitav konsultantide konsortsium. 

Uuringu eesmärk on teha kindlaks, analüüsida ja paremini mõista investeerimist soodustavaid tegureid kohalike, piirkondlike, kogu ELi hõlmavate ja piiriüleste gigabitivõrkude, eelkõige lairibakiu ja 5G kasutuselevõtuks nii investorite kui ka projektiarendajate seisukohast. Selles tuleks käsitleda turuinvestorite võimalusi, probleeme ja peamisi otsustusparameetreid gigabiti-lairibaühenduse kasutuselevõtul Euroopa Liidus kas avaliku sektori toetusel või ilma.

Selle uuringu raames korraldatakse teisipäeval, 7. detsembril 2021 (kell 9.00–17.00) ühepäevane digitaristu investorite seminar. Üritus on suunatud era- ja avaliku sektori investoritele digitaristu valdkonnas: taristufondid (omakapital, võlad), pangad, institutsionaalsed investorid (pensionifondid, kindlustusseltsid jne), riiklikud tugipangad, projektiarendajad, idufirmad, telcos, kiudoptilised keskused, TowerCod, satelliidiettevõtted... Osalema on kutsutud ka riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused, kes toetavad digitaristu arendamist.

 

Üksikasjalik päevakord

9.40–10.00 Uuringuraamistiku tutvustamine. Kell 10.00–11.00 omakapitaliinvesteeringute ümarlaud: Vauban IP, EQT, Macquarie MAC. Skandia MutualLife’i kindlustuse seisukoht. Kell 11.00–11.15 hommikune vaheaeg. 11.15–12.15 ümarlaud projektide rahastamise teemal: Kõrgus Infra, CETIN, Rune, Grand Esti piirkonna vaatepunkt (FR). Kell 12.30–13.30 Lõunapaus. Kell 13.30–14.30 Laenurahastamise ümarlaud: AXA-IM, HCOB, EDRAM, Société Générale-SGCIB seisukoht. Kell 14.30–15.30 Kõrgemate maapiirkondadega seotud probleemide teemaline ümarlaud: Deutsche Glasfaser, Open Fiber, Eutelsat, Cellnexi seisukoht. Kell 15.30–15.45 Afternooni vaheaeg. 15.45–16.45 Uuringusoovitused – tagasiside ja küsimused. Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi B5 lõppsõnad

Sõnavõtjad

Vauban IP: Gwenola Chambon (tegevjuht)

EQT: Gleb Kozyritskiy (juhtivdirektor)

Macquarie MacCap: Oliver Bradley (juhtivdirektor)

Skandia MutualLife insutance: Hans Fredrik Forssman (kõrgem investeerimisjuht taristu)

Kõrgusinfrastruktuur: David Elfassy (president)

CETIN: Michal Frankl (äritoe direktor)

Rune: Goran ZIVEC (COO)

Grand Esti piirkond: Frank Siegrist (digiarengu direktor)

AXA-IM: Bertrand Loubières (taristu rahastamise juht)

HCOB: Steffen Leiwesmeier (digitaristu rahastamise osakonna juhataja)

EDRAM: ADA Cerne (digitaaltaristu juht)

SGCIB: Laurent Chabot (MD, infrastruktuuri rahastamise kaasjuht)

Deutsche Glasfaser: Christoph Sommerberg (riigiküsimuste juht)

Open Fiber: Edoardo Fagiolini (Euroopa asjade spetsialist)

Eutelsat: Stefano Agnelli (Euroopa institutsiooniliste küsimuste direktor)

Cellnex: Shoaib Patel (turustamisstrateegia juht)

 

Vt seminariga seotud dokumente:

Uuringu sissejuhatus

Soovitusi