Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikacija

Ulaganje u lokalne i regionalne gigabitne mreže u Europskoj uniji

Spremite datum! Jednodnevna internetska radionica za ulagače u digitalnu infrastrukturu na kojoj će se okupiti privatni i javni akteri iz industrije i zajednice ulagača, država članica EU-a i službi Komisije.

Komisija organizira radionicu u kontekstu predstojeće studije.

Komisija je pokrenula studiju pod nazivom „Ulaganje u uvođenje širokopojasnog interneta na lokalnoj i regionalnoj razini – Mogućnosti i izazovi za tržišne ulagače u Europskoj uniji” (VIGIE br. 2020 – 723 u okviru okvirnog ugovora SMART 2019/0024, grupa 2.), koju priprema konzorcij savjetnika pod vodstvom CBO Consultinga. 

Cilj je studije utvrditi, analizirati i bolje razumjeti pokretače ulaganja za uvođenje lokalnih, regionalnih, europskih i prekograničnih gigabitnih mreža, posebno širokopojasnih optičkih mreža i 5G mreža, sa stajališta ulagača i promotora projekata. Njime bi se trebale rješavati mogućnosti, izazovi i ključni parametri odlučivanja za tržišne ulagače u uvođenje gigabitnog širokopojasnog interneta u Europskoj uniji, uz javnu potporu ili bez nje.

U kontekstu te studije u utorak 7. prosinca 2021. (09:30 – 17:00:00) organizira se jednodnevna radionica za ulagače digitalne infrastrukture. Događanje je usmjereno na privatne i javne ulagače u digitalnu infrastrukturu: infrastrukturni fondovi (vlasnički kapital, dug), banke, institucionalni ulagači (mirovinski fondovi, osiguravajuća društva...), nacionalne razvojne banke i institucije, promotori projekata, novoosnovana poduzeća, telcos, svjetlovodni proizvodi, towerCo-ovi, satelitska poduzeća... Na sudjelovanje se pozivaju i nacionalna i regionalna javna tijela koja podupiru razvoj digitalne infrastrukture.

 

Detaljan dnevni red

9.40 – 10.00 Predstavljanje okvira studije. 10.00 – 11.00 Okrugli stol o vlasničkim ulaganjima: Vauban IP, EQT, Macquarie MAC. Stajalište društva Skandia MutualLife Insurancee. 11:00 – 11:15 Morning pauza. Okrugli stol o financiranju projekata: Nadmorska visina Infra, CETIN, Rune, stajalište Velikog Est regije (FR). 12:30 – 13:30 pauza za ručak. Od 13:30 do 14:30 Okrugli stol o financiranju zaduživanjem: AXA-IM, HCOB, EDRAM, stajalište društva Société Générale-SGCIB. Od 14:30 do 15:30 Okrugli stol o dubokim ruralnim izazovima: Deutsche Glasfaser, Open Fiber, Eutelsat, Stajalište društva Cellnex. 15:30 do 15:45 pauza poslijepodneva. Preporuke studije od 15:45 do 16:45 – povratne informacije i pitanja. Završne napomene Glavne uprave za povezivanje B5

Govornici

Vauban IP: Gwenola Chambon (CEO)

EQT: Gleb Kozyritskiy (glavni direktor)

Macquarie MacCap: Oliver Bradley (glavni direktor)

Skandia MutualLife insutance: Hans Fredrik Forssman (viši upravitelj ulaganja za infrastrukturu)

Infrastruktura nadmorske visine: David Elfassy (predsjednik)

CETIN: Michal Frankl (direktor za potporu poslovanju)

Rune: Goran ZIVEC (COO)

Velika regija Est: Frank Siegrist (direktor za digitalni razvoj)

AXA-IM: Bertrand Loubières (načelnik za financiranje infrastrukture)

HCOB: Steffen Leiwesmeier (voditelj financiranja digitalne infrastrukture)

EDRAM: ADA Cerne (voditelj digitalne infrastrukture)

SGCIB: Laurent Chabot (MD, suglavno financiranje infrastrukture)

Deutsche Glasfaser: Christoph Sommerberg (voditelj javnih poslova)

Otvoreni otvor: Edoardo Fagiolini (stručnjak za europske poslove)

Eutelsat: Stefano Agnelli (direktor za europska institucijska pitanja)

Cellnex: Shoaib Patel (voditelj marketinške strategije)

 

Vidjeti dokumente povezane s radionicom:

Uvod u studiju

Preporuke