Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen (NIS2-direktivet) — ofte stillede spørgsmål

Find svar på dine spørgsmål om direktivet om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen (NIS2-direktivet).

NIS2-direktivet