Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Direktiivi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen kyberturvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (NIS2-direktiivi) – Usein kysyttyä

Vastauksia kysymyksiinne, jotka koskevat direktiiviä toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvallisuuden tason varmistamiseksi koko unionissa (NIS2-direktiivi).

NIS2-direktiivi