Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS2-direktivet) – Vanliga frågor

Få svar på dina frågor om direktivet om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS2-direktivet).

NIS2-direktivet