Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Smernica o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii (smernica NIS2) – najčastejšie otázky

Odpovede na vaše otázky týkajúce sa smernice o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii (smernica NIS2).

Smernica NIS2