Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Unii (směrnice o bezpečnosti sítí a informací 2) – časté otázky

Naleznete odpovědi na vaše otázky týkající se směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Unii (směrnice o bezpečnosti sítí a informací 2).

Směrnice o bezpečnosti sítí a informací2