Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen sender en anmodning om oplysninger til TikTok i henhold til retsakten om digitale tjenester

Europa-Kommissionen har i dag formelt sendt TikTok en anmodning om oplysninger i henhold til forordningen om digitale tjenester. Kommissionen anmoder TikTok om at fremlægge flere oplysninger om de foranstaltninger, den har truffet for at opfylde forpligtelserne i forbindelse med risikovurderinger og afbødende foranstaltninger mod spredning af ulovligt indhold, navnlig spredning af terrorrelateret og voldeligt indhold og hadefuld tale samt den påståede spredning af desinformation.

graphic showing a young woman in a red dress surrounded by text balloons

iStock photo Getty images plus

Desuden omhandler anmodningen TikTok's overholdelse af andre elementer i retsakten om digitale tjenester, navnlig med hensyn til dens bestemmelser om beskyttelse af mindreårige online.

TikTok skal give Kommissionen de ønskede oplysninger senest den 25. oktober 2023 for spørgsmål vedrørende kriseberedskabet og senest den 8. november 2023 om beskyttelse af integriteten af valg og mindreårige online. På grundlag af vurderingen af TikTok's svar vil Kommissionen vurdere de næste skridt. Dette kan indebære en formel indledning af procedurer i henhold til artikel 66 i retsakten om digitale tjenester. I henhold til artikel 74, stk. 2, i retsakten om digitale tjenester kan Kommissionen pålægge bøder for ukorrekte, ufuldstændige eller vildledende oplysninger som svar på en anmodning om oplysninger. Hvis TikTok ikke svarer, kan Kommissionen beslutte at anmode om oplysningerne ved en afgørelse. I dette tilfælde kan manglende svar inden for fristen føre til pålæggelse af tvangsbøder.

Efter at TikTok er blevet udpeget som en meget stor onlineplatform, skal TikTok overholde alle de bestemmelser, der er indført ved retsakten om digitale tjenester, herunder vurdering og afbødning af risici i forbindelse med udbredelse af ulovligt indhold, desinformation og enhver negativ indvirkning på udøvelsen af grundlæggende rettigheder.

Flere oplysninger

Lovpakken om digitale tjenester

Meget store onlineplatforme