Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Komisja kieruje do TikToku wniosek o udzielenie informacji na podstawie aktu o usługach cyfrowych

Komisja Europejska oficjalnie skierowała dziś do TikTok wniosek o udzielenie informacji na podstawie aktu o usługach cyfrowych. Komisja zwraca się do TikToka o dostarczenie większej ilości informacji na temat środków wprowadzonych w celu wypełnienia obowiązków związanych z oceną ryzyka i środkami ograniczającymi ryzyko w odniesieniu do rozpowszechniania nielegalnych treści, w szczególności rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym i brutalnym oraz mowy nienawiści, a także domniemanego rozpowszechniania dezinformacji.

graphic showing a young woman in a red dress surrounded by text balloons

iStock photo Getty images plus

Ponadto wniosek dotyczy przestrzegania przez TikTok innych elementów aktu o usługach cyfrowych, w szczególności w odniesieniu do jego przepisów dotyczących ochrony małoletnich w internecie.

TikTok musi przekazać Komisji wymagane informacje do 25 października 2023 r. w odniesieniu do pytań związanych z reagowaniem kryzysowym oraz do 8 listopada 2023 r. w sprawie ochrony uczciwości wyborów i małoletnich w internecie. Na podstawie oceny odpowiedzi TikTok Komisja oceni kolejne kroki. Mogłoby to pociągać za sobą formalne wszczęcie postępowania na podstawie art. 66 aktu o usługach cyfrowych. Zgodnie z art. 74 ust. 2 aktu o usługach cyfrowych Komisja może nałożyć grzywny za nieprawidłowe, niekompletne lub wprowadzające w błąd informacje w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji. W przypadku braku odpowiedzi ze strony TikTok Komisja może podjąć decyzję o żądaniu informacji w drodze decyzji. W takim przypadku brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie może prowadzić do nałożenia okresowych kar pieniężnych.

Po uznaniu go za bardzo dużą platformę internetową TikTok jest zobowiązany do przestrzegania pełnego zestawu przepisów wprowadzonych w akcie o usługach cyfrowych, w tym oceny i ograniczania ryzyka związanego z rozpowszechnianiem nielegalnych treści, dezinformacji i wszelkich negatywnych skutków dla wykonywania praw podstawowych.

Więcej informacji

Pakiet związany z aktem prawnym o usługach cyfrowych

Bardzo duże platformy internetowe