Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Retsakt om digitale markeder: Kommissionen glæder sig over politisk aftale om regler, der skal sikre retfærdige og åbne digitale markeder

Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet og EU-medlemslandene i går hurtigt nåede til politisk enighed om en forordning om digitale markeder.

graphic showing interconnected digital icons

iStock photo Getty images plus

Forordningen, som der er opnået enighed om, lidt mere end et år efter at den blev foreslået, er et af de første initiativer af sin art, som man i omfattende grad vil regulere de største digitale virksomheders stilling som gatekeepere med.

Læs hele pressemeddelelsen

Notat