Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Akt o digitálnych trhoch: Komisia víta politickú dohodu o pravidlách na zabezpečenie spravodlivých a otvorených digitálnych trhov

Komisia víta promptnú politickú dohodu o akte o digitálnych trhoch, ku ktorej včera dospel Európsky parlament a členské štáty EÚ.

graphic showing interconnected digital icons

iStock photo Getty images plus

Nariadenie, ktoré bolo dohodnuté za niečo vyše roka po tom, čo bolo navrhnuté, patrí k prvým iniciatívam svojho druhu, ktorých cieľom je úplne regulovať moc veľkých digitálnych spoločností strážiť prístup.

Tlačová správa v plnom znení

Oznam