Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Законодателен акт за цифровите пазари: Комисията приветства политическото споразумение относно правилата за гарантиране на справедливи и отворени цифрови пазари

Комисията приветства бързото постигане на политическо споразумение между Европейския парламент и държавите от ЕС относно Законодателния акт за цифровите пазари.

graphic showing interconnected digital icons

iStock photo Getty images plus

Регламентът, договорен вчера малко повече от година след като бе предложен, е сред първите по рода си инициативи за цялостно регулиране на способността на най-големите цифрови компании да действат като пазачи на информационния вход.

Пълен текст на съобщението за печата

Бележка