Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Finland i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund

Her finder du de seneste analyser og data til digitalisering i Finland, der dækker emner som konnektivitet, digitale færdigheder, e-forvaltning og meget mere.

    Finlands flag

2022 publikationer

Grafisk oversigt over Finland i DESI, der viser en placering på 1 og en score på 69,6

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Udgivelser 2018

Europas digitale statusrapport 2017

Rapporten om Europas digitale statusrapport (EDPR) kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og give en vigtig feedbacksløjfe for politikudformningen på EU-plan.

EDPR-profil for Finland: Download PDF (EN) eller Download PDF (FI)

Faktablade om EDPR-telekommunikation: Download PDF (DA)

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund 2017

Finland er nr. 2 i Digital Economy and Society Index (DESI) 2017. Finland er blandt de mest digitale lande i verden. Den scorer meget godt i fire ud af fem dimensioner med en særlig styrke inden for digitale færdigheder, hvor den ligger foran alle andre medlemsstater med en vis afstand. Den er også meget stærk inden for digitale offentlige tjenester.

Desi profil af Finland: Download fuld profil PDF (EN) eller download resumé PDF (FI)

Udgivelser 2016

Download landeprofilen for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) som pdf (EN) resumé pdf (FI) (SV)

Download landets vigtigste indikatorer som power point-præsentation (EN)

Download landerapporten om den europæiske digitale situationsrapport (EDPR*) som pdf (EN) (FI)

Download EDPR-faktabladene om telekommunikation som pdf (EN)

*EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

Se også

Det store billede

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund — landenes resultater inden for digitalisering

Disse rapporter indeholder data fra EU-landene på områder som menneskelig kapital, konnektivitet, integration af digital teknologi og digitale offentlige tjenester.

Se også