Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Finlandia w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Znajdź tutaj najnowsze analizy i dane dotyczące cyfryzacji w Finlandii, obejmujące takie tematy jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i wiele innych.

    flaga Finlandii

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Finlandii w DESI pokazujący ranking 1 i wynik 69,6

Publikacje na 2021 r.

Publikacje 2020

Publikacje 2019

Publikacje 2018

Europejskie sprawozdanie z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych za 2017 r.

Europejskie sprawozdanie z postępu cyfrowego (EDPR) łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Finlandii: Pobierz plik PDF (EN) lub Pobierz plik PDF (FI)

Arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR: Pobierz plik PDF (EN)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2017

Finlandia zajmuje drugie miejsce w rankingu Digital Economy and Society Index (DESI) 2017. Finlandia jest jednym z najbardziej cyfrowych krajów na świecie. Osiąga bardzo dobre wyniki w czterech z pięciu wymiarów, ze szczególną siłą w zakresie umiejętności cyfrowych, gdzie wyprzedza wszystkie inne państwa członkowskie z pewnym dystansem. Jest również bardzo silny w cyfrowych usługach publicznych.

DESI profil Finlandii: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz podsumowanie PDF (FI)

Publikacje 2016

Pobierz profil kraju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w formacie pdf (EN); podsumowanie pdf (FI) (SV)

Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentacja punktu zasilania (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe w sprawie europejskiego sprawozdania z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych (EDPR*) w formacie pdf (EN) (FI)

Pobierz arkusze informacyjne EDPR w formacie pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – wyniki krajów w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach przedstawiono dane z krajów UE w takich dziedzinach jak kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowych i cyfrowe usługi publiczne.

Zobacz też