Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fínsko v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Tu nájdete najnovšiu analýzu a údaje pre digitalizáciu vo Fínsku, ktoré zahŕňajú témy ako pripojiteľnosť, digitálne zručnosti, elektronická verejná správa a ďalšie.

    vlajka Fínska

Publikácie 2022

Grafický prehľad Fínska v DESI s hodnotením 1 a 69,6

Publikácie 2021

Publikácie 2020

2019 publikácie

2018 publikácie

Správa o digitálnom pokroku Európy za rok 2017

Správa o digitálnom pokroku v Európe (EDPR) spája kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

Profil Fínska podľa EDPR: Stiahnuť PDF (EN) alebo stiahnuť PDF (FI)

Telekomunikačné prehľady EDPR: Stiahnuť PDF (EN)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2017

Fínsko sa umiestnilo na 2. mieste v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2017. Fínsko patrí medzi najdigitálnejšie krajiny na svete. Dosahuje veľmi dobré výsledky v štyroch z piatich dimenzií s osobitnou silou v oblasti digitálnych zručností, kde je pred všetkými ostatnými členskými štátmi s určitou vzdialenosťou. Je tiež veľmi silný v oblasti digitálnych verejných služieb.

Profil Fínska: Stiahnuť celý profil PDF (EN) alebo stiahnuť súhrn PDF (FI)

2016 publikácie

Stiahnite si profil krajiny indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) vo formáte pdf (EN); zhrnutie pdf (FI) (SV)

Stiahnite si hlavné ukazovatele krajiny ako prezentáciu bodu výkonu (EN)

Stiahnite si správu o európskom digitálnom pokroku (EDPR*) vo formáte pdf (EN) (FI)

Stiahnite si prehľady o telekomunikáciách EDPR vo formáte PDF (SK)

*V správe EDPR sa spájajú kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti – výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V týchto správach sa uvádzajú údaje z krajín EÚ v oblastiach, ako je ľudský kapitál, pripojiteľnosť, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby.

Pozri aj