Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fínsko v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Tu nájdete najnovšiu analýzu a údaje pre digitalizáciu vo Fínsku, ktoré sa týkajú tém, ako je pripojiteľnosť, digitálne zručnosti, elektronická verejná správa a ďalšie.

    vlajka Fínska

Európska komisia monitoruje digitálny pokrok členských štátov prostredníctvom správ indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v súlade s programom politiky digitálneho desaťročia do roku 2030 sa DESI teraz integruje do správy o stave digitálneho desaťročia a používa sa na monitorovanie pokroku pri dosahovaní digitálnych cieľov. Môžete sa tiež osobitne odvolávať na správy o jednotlivých krajinách.

Publikácie v roku 2022

Grafický prehľad Fínska v DESI znázorňujúci poradie 1 a skóre 69,6

Publikácie za rok 2021

Publikácie za rok 2020

Publikácie z roku 2019

Publikácie z roku 2018

Správa o digitálnom pokroku Európy za rok 2017

V správe o digitálnom pokroku Európy (EDPR) sa kombinujú kvantitatívne dôkazy z indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI s politickými poznatkami týkajúcimi sa jednotlivých krajín, čo nám umožňuje sledovať pokrok dosiahnutý v oblasti digitalizácie každým členským štátom a poskytuje dôležitú spätnú väzbu pre tvorbu politík na úrovni EÚ.

Profil Fínska EDPR: Stiahnuť PDF (EN) alebo stiahnuť PDF (FI)

Informačné prehľady EDPR o telekomunikáciách: Stiahnuť PDF (EN)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti za rok 2017

Fínsko sa umiestnilo na 2. mieste v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2017. Fínsko patrí medzi najdigitálnejšie krajiny na svete. Dosahuje veľmi dobré výsledky v štyroch z piatich dimenzií s osobitnou silou v oblasti digitálnych zručností, kde je pred všetkými ostatnými členskými štátmi s určitou vzdialenosťou. Je tiež veľmi silný v oblasti digitálnych verejných služieb.

DESI profil Fínska: Stiahnuť celý profil PDF (EN) alebo stiahnuť súhrn PDF (FI)

Publikácie z roku 2016

Stiahnite si profil krajiny indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) vo formáte pdf (EN); zhrnutie pdf (FI) (Sv)

Stiahnuť hlavné ukazovatele krajiny ako powerpointovú prezentáciu (EN)

Stiahnite si správu o európskom digitálnom pokroku (EDPR*) vo formáte pdf (EN) (FI)

Stiahnite si informačné prehľady o telekomunikáciách EDPR vo formáte pdf (EN)

*V správe EDPR sa kombinujú kvantitatívne dôkazy z indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI s politickými poznatkami týkajúcimi sa jednotlivých krajín, čo nám umožňuje sledovať pokrok dosiahnutý v oblasti digitalizácie každým členským štátom a poskytuje dôležitú spätnú väzbu pre tvorbu politík na úrovni EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V správach o krajinách digitálneho desaťročia za rok 2023 sa uvádza, ako každý členský štát koná, pokiaľ ide o základné body digitálneho desaťročia: Digitálne zručnosti, digitálne infraštruktúry, digitalizácia podnikov a digitalizácia verejných služieb.

Pozri aj