Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Finland i indexet för den digitala ekonomin och det digitala samhället

Här hittar du den senaste analysen och data för digitalisering i Finland, som täcker ämnen som konnektivitet, digitala färdigheter, egovernment och mycket mer.

    Finlands flagga

2022 års publikationer

Grafisk översikt över Finland i DESI visar en ranking på 1 och en poäng på 69,6

Publikationer 2021

Publikationer 2020

2019 års publikationer

2018 års publikationer

Europas digitala framstegsrapport 2017

I rapporten om den digitala utvecklingen i Europa (EDPR) kombineras de kvantitativa beläggen från DESI (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla koll på de framsteg som gjorts när det gäller digitaliseringen i varje medlemsstat och tillhandahålla en viktig återkopplingsslinga för beslutsfattandet på EU-nivå.

Finlands EDPR-profil: Ladda ner PDF (SV) eller ladda ner PDF (FI)

Faktablad för EDPR:s telekom: Ladda ner PDF (SV)

Index för digital ekonomi och samhälle 2017

Finland rankas som 2:a i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) 2017. Finland är bland de mest digitala länderna i världen. Det är mycket bra i fyra av fem dimensioner, med en särskild styrka i digitala färdigheter där den ligger före alla andra medlemsstater med viss distans. Den är också mycket stark inom digitala offentliga tjänster.

Desi-profilen för Finland: Ladda ner hela profilen PDF (SV) eller ladda ner sammanfattning PDF (FI)

2016 års publikationer

Ladda ner landprofilen för den digitala ekonomin och det digitala samhället (DESI) som pdf (EN). sammanfattning pdf (FI) (SV)

Ladda ner landets viktigaste indikatorer som en effektpunktspresentation (EN)

Ladda ner landsrapporten om den europeiska digitala utvecklingen (EDPR*) som pdf (EN) (FI)

Ladda ner EDPR:s faktablad för telekom som pdf (EN)

*I EDPR-rapporten kombineras de kvantitativa beläggen från DESI (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla koll på de framsteg som gjorts när det gäller digitaliseringen i varje medlemsstat och tillhandahålla en viktig återkopplingsslinga för beslutsfattandet på EU-nivå.

Povezane vsebine

Širša slika

Indexet för den digitala ekonomin och det digitala samhället – ländernas resultat inom digitaliseringen

Dessa rapporter innehåller uppgifter från EU-länderna på områden som humankapital, konnektivitet, integrering av digital teknik och digitala offentliga tjänster.

Glej tudi