Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνικό γλωσσάριο

Πρόκειται για έναν μη εξαντλητικό κατάλογο όρων που σχετίζονται με την ευρυζωνικότητα.

    Καλώδιο Ethernet και οπτικές ίνες

© iStock by Getty Images -1077605220 Daniel Chetroni

ΌΧΙ, ΌΧΙ.

3LOM

Ανοικτό μοντέλο τριών στρωμάτων

5G

Ασύρματη τεχνολογία πέμπτης γενιάς για ψηφιακά κυψελοειδή δίκτυα

 

Α

Πρόσβαση (σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, υπηρεσίες κ.λπ.)

Η διάθεση ευκολιών ή/και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση, υπό καθορισμένους όρους, είτε σε αποκλειστική είτε σε μη αποκλειστική βάση, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή υπηρεσιών περιεχομένου μετάδοσης. Καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα εξής: πρόσβαση σε στοιχεία δικτύου και συναφείς ευκολίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύνδεση εξοπλισμού, με σταθερά ή μη μέσα (ιδίως περιλαμβάνει την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών μέσω του τοπικού βρόχου)· πρόσβαση σε υλική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων, αγωγών και ιστών· πρόσβαση στα σχετικά συστήματα λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων επιχειρησιακής υποστήριξης· πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών ή βάσεις δεδομένων για προπαραγγελία, παροχή, παραγγελία, συντήρηση και επισκευή αιτημάτων και τιμολόγησης· πρόσβαση σε μετάφραση αριθμών ή σε συστήματα ισοδύναμης λειτουργικότητας· πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή· πρόσβαση σε συστήματα πρόσβασης υπό όρους για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου.

ADC — Κόστος ελλείμματος πρόσβασης

Κάλυψη του χάσματος μεταξύ τιμολόγησης και κόστους — Το έλλειμμα πρόσβασης προκύπτει όταν το τιμολόγιο που καθορίζεται για την πρόσβαση δεν καλύπτει το κόστος παροχής πρόσβασης.

ADSL — Ασύμμετρη ψηφιακή γραμμή συνδρομητών

Μια τεχνολογία που επιτρέπει, για παράδειγμα, την ταχεία πρόσβαση σε διαδραστικές ευρυζωνικές υπηρεσίες και βίντεο κατά παραγγελία μέσω καλωδίου χαλκού που χρησιμοποιείται σε υφιστάμενες τοπικές εγκαταστάσεις τηλεφωνικού βρόχου, στην επανάληψη «2+», το ADSL υποστηρίζει μονόδρομη μετάδοση σε ρυθμούς bit έως 24 Mbps σε ένα μόνο ζεύγος καλωδίων χαλκού και επιτρέπει στους συνδρομητές να συνδεθούν με δίκτυα δεδομένων και το Διαδίκτυο σε ταχύτητες από 50 έως 200 φορές ταχύτερα από τα τρέχοντα αναλογικά μόντεμ που λειτουργούν στα 28,8 Kbps.

ADSs — All Dielectric Self-Supporting Καλώδιο

Ένας τύπος καλωδίου οπτικών ινών που είναι αρκετά ισχυρός για να υποστηρίξει τον εαυτό του μεταξύ των δομών χωρίς τη χρήση αγώγιμων μεταλλικών στοιχείων. Χρησιμοποιείται από εταιρείες ηλεκτρισμού ως μέσο επικοινωνίας.

Alom — Ενεργό-στρώμα ανοικτό μοντέλο

Α — Κόμβος πρόσβασης

Aon — Ενεργό οπτικό δίκτυο

Μια τεχνολογία για FTTH/FTTB (γνωστό και ως Ethernet point-to-point)

API — Διεπαφή προγράμματος εφαρμογών

  1. Ως API νοούνται οι διεπαφές λογισμικού μεταξύ εφαρμογών που διατίθενται από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ή παρόχους υπηρεσιών και των πόρων του ενισχυμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Το API — γνωστό και ως ενδιάμεσο λογισμικό — είναι η υποκείμενη τεχνική διευκόλυνση για χαρακτηριστικά όπως ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος, οι Προσωπικές Καταγραφές Βίντεο στο σκληρό δίσκο (PVR) και κάθε διαδραστική τηλεοπτική υπηρεσία, είτε πρόκειται για βελτιωμένες υπηρεσίες που βασίζονται σε καρουζέλ που προέρχονται από teletext είτε από πλήρως διαδραστικές υπηρεσίες με τη χρήση ενός καναλιού επιστροφής. Τα API μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο τύπους, εκείνους που είναι πιο εντατικά υπολογιστικοί, με βάση έναν κινητήρα εκτέλεσης και εκείνους που είναι δηλωτικοί, με βάση τους κινητήρες παρουσίασης. Μέχρι σήμερα, τα ακόλουθα API έχουν τυποποιηθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό, τον MHEG 5 και την πλατφόρμα Multimedia Home (MHP). Άλλοι είναι η Open TV, Liberate.
  2. Διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών — είναι ένα πρωτόκολλο που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως διεπαφή από στοιχεία λογισμικού για την επικοινωνία μεταξύ τους. Ένα API μπορεί να περιλαμβάνει προδιαγραφές για ρουτίνες, δομές δεδομένων, κλάσεις αντικειμένων και μεταβλητές.

Σχετικές εγκαταστάσεις

Οι εν λόγω συναφείς υπηρεσίες, υλικές υποδομές και άλλες εγκαταστάσεις ή στοιχεία που συνδέονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιτρέπουν ή/και υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή/και υπηρεσίας ή έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν, και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κτίρια ή εισόδους σε κτίρια, καλωδιώσεις κτιρίων, κεραίες, πύργους και άλλες υποστηρικτικές κατασκευές, αγωγούς, αγωγούς, ιστούς, φρεάτια και ερμάρια.

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣ

Οι υπηρεσίες που συνδέονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιτρέπουν ή/και υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή/και υπηρεσίας ή έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μετάφραση αριθμών ή συστήματα που προσφέρουν ισοδύναμες λειτουργίες, συστήματα πρόσβασης υπό όρους και ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων, καθώς και άλλες υπηρεσίες όπως η υπηρεσία ταυτότητας, θέσης και παρουσίας.

ASP — Παροχέας Υπηρεσιών Εφαρμογών

ATM — ασύγχρονη λειτουργία μεταφοράς

Τεχνολογία ευρυζωνικής μετάδοσης, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Η ΑΤΜ διασπά τις ροές πληροφοριών σε μικρά κύτταρα σταθερού μήκους 53 bytes. Τα κελιά οποιουδήποτε τύπου κυκλοφορίας — φωνής, πολυμέσων, δεδομένων ή βίντεο — μπορούν να διασταυρωθούν μεταξύ τους. Το ATM λειτουργεί σε ταχύτητες 25, 155 και 622 Mbps.

 

B

επιστροφή στην κορυφή

Εύρος ζώνης

Εύρος ζώνης είναι η χωρητικότητα ενός δικτύου ή άλλου καναλιού επικοινωνίας για τη μεταφορά δεδομένων, μετρούμενη σε bps.

Οπισθόφυλλο

Το μεσαίο τμήμα ενός ευρυζωνικού δικτύου, που συνδέει την τοπική πρόσβαση στο κεντρικό δίκτυο του διαδικτύου. Τεχνικά η σύνδεση από την κεφαλή του καλωδίου προς το διεθνές κέντρο μεταγωγής.

Μαύρες περιοχές

Περιοχές όπου υπάρχουν τουλάχιστον δύο ανταγωνιστικοί φορείς εκμετάλλευσης ευρυζωνικών δικτύων υψηλής χωρητικότητας.

BCO — Γραφείο Ευρυζωνικών Ικανοτήτων

BEREC — Φορέας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC δημιουργήθηκαν με τον κανονισμό 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για να συνδράμουν την Επιτροπή και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) στην εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, να παρέχουν συμβουλές κατόπιν αιτήματος και με δική της πρωτοβουλία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να συμπληρώνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ρυθμιστικά καθήκοντα που εκτελούν σε εθνικό επίπεδο οι ρυθμιστικές αρχές, με στόχο τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο BEREC απαρτίζεται από τις 27 ΕΡΑ.

Bitstream

Μηχανισμό για την παροχή πρόσβασης στο δίκτυο στο ενεργό επίπεδο· ο όρος προέρχεται από το πλαίσιο της τεχνολογίας DSL, ιδίως για να αναφέρεται στην πρόσβαση σε κάθετα ολοκληρωμένο δίκτυο, αλλά χρησιμοποιείται στο ευρύτερο πλαίσιο των ευρυζωνικών δικτύων.

Bitstream πρόσβαση

  1. Μια μορφή μη φυσικής ή εικονικής πρόσβασης στο δίκτυο.
  2. Υπηρεσία που παρέχεται από κατεστημένο φορέα εκμετάλλευσης με την οποία ένας νεοεισερχόμενος μισθώνει σύνδεση πρόσβασης υψηλής ταχύτητας στον πελάτη.

Ευρυζωνική σύνδεση

Όρος που εφαρμόζεται στα συστήματα τηλεπικοινωνιών υψηλής ταχύτητας, δηλαδή εκείνα που μπορούν να υποστηρίζουν ταυτόχρονα πολλαπλούς μορφότυπους πληροφοριών, όπως φωνητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δεδομένων υψηλής ταχύτητας και υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία.

 

Γ

επιστροφή στην κορυφή

Καλωδιακή προσγείωση δεξιά

Αναφέρεται στους κανόνες που ισχύουν για την προσγείωση υποβρυχίου καλωδίου σε μια χώρα.

ΚΑΠΤΕΞ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

CEBF — Ταμείο ευρυζωνικότητας «Συνδέοντας την Ευρώπη»

CCN — Επικεντρωμένη στο περιεχόμενο δικτύωση

Η δικτύωση με επίκεντρο το περιεχόμενο είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για την αναφορά στην πληροφοριακή δικτύωση (ICN). Δείτε την καταχώρηση στο ICN.

ccTLD — top-level κωδικός χώρας

Είναι ένας τομέας ανωτάτου επιπέδου διαδικτύου που χρησιμοποιείται γενικά ή προορίζεται για μια χώρα (κυρίαρχο κράτος εξαρτώμενου εδάφους, π.χ. fr.nl).

CDMA — Code-Division Multiple Access

Το Code-Division Multiple Access είναι μια ψηφιακή κυψελοειδής τεχνολογία που χρησιμοποιεί τεχνικές spread-spectrum. Το CDMA δεν εκχωρεί συγκεκριμένη συχνότητα σε κάθε χρήστη. Αντίθετα, κάθε κανάλι χρησιμοποιεί το πλήρες διαθέσιμο φάσμα. Οι μεμονωμένες συνομιλίες κωδικοποιούνται με μια ψευδοτυχαία ψηφιακή ακολουθία. Το CDMA είναι μια στρατιωτική τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τους Άγγλους συμμάχους για να αποκρούσει τις προσπάθειες των Γερμανών να μπλοκάρουν τις μεταδόσεις. Οι σύμμαχοι αποφάσισαν να μεταδώσουν σε αρκετές συχνότητες, αντί για μία, καθιστώντας δύσκολο για τους Γερμανούς να πάρουν το πλήρες σήμα.

ΔΣΕ — Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»

CEF-DSI — Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» — Υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών

CIP — Προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας

Τα προγράμματα, οι δραστηριότητες και οι αλληλεπιδράσεις που χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης για την προστασία των κρίσιμων υποδομών τους.

Λογισμικό βασισμένο στο cloud

Το υπολογιστικό νέφος επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού που τρέχουν σε κοινόχρηστους υπολογιστικούς πόρους μέσω του Διαδικτύου.

Ομοαξονικό καλώδιο

Θωρακισμένο και μονωμένο καλώδιο χαλκού, που χρησιμοποιείται κυρίως από εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης και επίσης για δίκτυα υπολογιστών. Το ομοαξονικό καλώδιο υποτίθεται ότι ελαχιστοποιεί τις παρεμβολές με ηλεκτρικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Cocom επικουρεί την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της βάσει του κανονιστικού πλαισίου και του κανονισμού για τον τομέα ανωτάτου επιπέδου.eu. Η Cocom ασκεί τα καθήκοντά της μέσω συμβουλευτικών και κανονιστικών διαδικασιών σύμφωνα με την απόφαση επιτροπολογίας του Συμβουλίου. Επιπλέον, η Cocom παρέχει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις της αγοράς και τις ρυθμιστικές δραστηριότητες.

Συστέγαση

Την παροχή φυσικού χώρου και τεχνικών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την εύλογη υποδοχή και σύνδεση του σχετικού εξοπλισμού του δικαιούχου.

Σύρματα χαλκού

Ο χαλκός είναι ο ηλεκτρικός αγωγός που χρησιμοποιείται στις τηλεπικοινωνίες. Η τεχνολογία DSL βασίζεται σε καλώδια χαλκού. Οι ταχύτητες μετάδοσης εξαρτώνται από τα μήκη και την ποιότητα του καλωδίου χαλκού από το σημείο διανομής στο κτίριο.

 

D

επιστροφή στην κορυφή

Ψηφιακό χάσμα

Το ψηφιακό χάσμα είναι το χάσμα μεταξύ εκείνων των τμημάτων του πληθυσμού που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών και εκείνων των τμημάτων του πληθυσμού που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Υπάρχει ανησυχία ότι, καθώς τόσες πολλές υπηρεσίες (εμπορικές και κυβερνητικές) είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, ομάδες χωρίς ψηφιακή πρόσβαση (που προκαλούνται, μεταξύ άλλων, από υψηλό κόστος, έλλειψη δεξιοτήτων, τοποθεσία ή συνδυασμό αυτών) θα μείνουν πίσω και θα χάσουν ευκαιρίες στη ζωή και στην εργασία.

Ψηφιακό μέρισμα

Το ψηφιακό μέρισμα αναφέρεται στο ραδιοφάσμα που καθίσταται διαθέσιμο ως αποτέλεσμα της μετάβασης της επίγειας τηλεοπτικής μετάδοσης από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία που χρησιμοποιεί το φάσμα πιο αποτελεσματικά. Πρόκειται για μια μοναδική και εφάπαξ ευκαιρία για την ενίσχυση της ικανότητας παροχής νέων και καινοτόμων υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών και ασύρματων επικοινωνιών.

Dae — Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη

DBO — Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία

DOCSIS — Στοιχεία πέρα από την προδιαγραφή διεπαφών συστημάτων καλωδίων

Λύση δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης

DSL — Ψηφιακή γραμμή συνδρομητών

DSLAMs — Ψηφιακοί πολυπλέκτης πρόσβασης συνδρομητών

Μια συσκευή δικτύου, που βρίσκεται συχνά σε τηλεφωνικά κέντρα, που συνδέει πολλαπλές διεπαφές ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής πελατών (DSL) με ένα κανάλι ψηφιακών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιώντας τεχνικές πολυπλεξίας. Ασύμμετρη: με γρηγορότερες ταχύτητες λήψης από τις ταχύτητες μεταφόρτωσης. Συμμετρικό: ίσες ταχύτητες λήψης και μεταφόρτωσης.

Ε

επιστροφή στην κορυφή

ΕΓΤΑΑ — Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Ευρωπαϊκή Επιτροπή

EECC — Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

ΕΤΣΕ — Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

ΕΤΕπ — Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΕΤΠΑ — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΚΤ — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΔΕΤ — Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

 

F

επιστροφή στην κορυφή

Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοδοτικά μέσα είναι δάνεια, εγγυήσεις, στήριξη από την ΕΕ σε ομόλογα έργων ή ειδικά επενδυτικά κεφάλαια. Σε σύγκριση με το παραδοσιακό μέσο επιχορήγησης, τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν το πλεονέκτημα της προσέλκυσης περισσότερων πρόσθετων επενδύσεων (μόχλευση). Για τη στήριξη της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων, η Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο χρηματοδοτικά μέσα.

Σταθερό ασύρματο

Συσκευές ή συστήματα ασύρματης επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δύο σταθερών θέσεων με ασύρματο ή άλλο ασύρματο σύνδεσμο

FTTB — Ίνες στο κτίριο

(συνήθως ένα MDU), μια υποδομή πρώτου μιλίου. Η ίνα έφτανε μέχρι το κτίριο.

FTTC — Ίνες προς το Υπουργικό Συμβούλιο

(από την οποία ξεκινά η σύνδεση πρώτου μιλίου), μια τοπική υποδομή. Ίνες που τοποθετούνται στο ντουλάπι, με χάλκινα καλώδια που ολοκληρώνουν τη σύνδεση.

FTTH — Ίνες στο σπίτι

Τεχνολογία που στοχεύει στην αντικατάσταση των τεχνολογιών xDSL με την εγκατάσταση οπτικών ινών στον καταναλωτή, όπου οι ίνες τοποθετούνται σε όλη τη διαδρομή προς το σπίτι. Λιγότερο φιλόδοξες εκδόσεις είναι οι FTTC (Fibre To The Curb) και FTTB (Fibre To The Building).

FTTX

Ευρυζωνική αρχιτεκτονική δικτύου που χρησιμοποιεί οπτική ίνα για να δημιουργήσει ένα ευρυζωνικό δίκτυο για το τελευταίο μίλι.

 

Γ

επιστροφή στην κορυφή

Gbps — Gigabits ανά δευτερόλεπτο

ΑΕΠ — Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

GPON — Παθητικό οπτικό δίκτυο Gigabit

Τεχνολογία κοινής πρόσβασης για FTTH/FTTB (ITU-T G.984)

GPS — Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης

Γκρίζες περιοχές

Περιοχές με μία μόνο ευρυζωνική υποδομή υψηλής χωρητικότητας ή έναν πάροχο υποδομής.

Οδηγός για Ευρυζωνικές Επενδύσεις

Στόχος του οδηγού είναι να βοηθήσει τις αρχές διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ευρυζωνικά έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των περιφερειακών πολιτικών και των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Ο οδηγός διαρθρώνεται γύρω από ερωτήματα που αφορούν θέματα πολιτικής, κανονιστικά, επενδυτικά και τεχνολογικά, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των διαφόρων επενδυτικών μοντέλων για αποτελεσματικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις του δημόσιου τομέα σε δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης επόμενης γενιάς.

 

Α)

επιστροφή στην κορυφή

HDTV — Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

HFC — Υβριδική ομοαξονική ίνα

Συνδυασμός οπτικών ινών και ομοαξονικού καλωδίου.

Ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας

Η ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας είναι μια ευρυζωνική υπηρεσία που παρέχεται μέσω ενός δικτύου νέας γενιάς (NGN).

Υψηλής ταχύτητας bit-stream υπηρεσία

Υπηρεσία που παρέχεται από κατεστημένο φορέα εκμετάλλευσης με την οποία ένας νεοεισερχόμενος μισθώνει διαδρομή πρόσβασης υψηλής ταχύτητας στον πελάτη. Ο κατεστημένος φορέας παρέχει και διατηρεί τα συστήματα μετάδοσης (π.χ. μόντεμ ADSL στο τοπικό ανταλλακτήριο) που απαιτούνται για την παροχή της διαδρομής πρόσβασης.

HiperLAN — Τοπικό δίκτυο ραδιοεπιδόσεων υψηλής απόδοσης

HPC — Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

HSPA — πρόσβαση πακέτων υψηλής ταχύτητας

Επέκταση του προτύπου UMTS που επιτρέπει την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων.

 

Ι

επιστροφή στην κορυφή

ΤΠΕ — Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

Κατεστημένοι φορείς εκμετάλλευσης (incumbents)

Οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών χορήγησαν ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα από τα κράτη μέλη ή από δημόσιους φορείς που απολάμβαναν de facto μονοπώλιο πριν από την ελευθέρωση. Πρώην μονοπώλιο που εξακολουθεί να κατέχει κυρίαρχο μερίδιο αγοράς.

IoT — Internet of Things

Η έννοια με την οποία συνδέονται αντικείμενα διαφόρων τύπων (από οικιακές συσκευές έως έπιπλα δρόμου, από αισθητήρες έξυπνων πόλεων έως προσωπικά δίκτυα σώματος).

IPTV — Internet Protocol Τηλεόραση

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Αμετάβλητο δικαίωμα χρήσης

ISP — Παροχέας υπηρεσιών Διαδικτύου

π.χ. ένας SP που παρέχει υπηρεσία Διαδικτύου

ITU — Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) είναι η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για θέματα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, η ITU συντονίζει την κοινή παγκόσμια χρήση του ραδιοφάσματος και θεσπίζει τα παγκόσμια πρότυπα που προωθούν τη διασύνδεση ενός ευρέος φάσματος συστημάτων επικοινωνιών.

IXP — Internet Exchange Point

Η υλική υποδομή μέσω της οποίας οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και τα δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDN) ανταλλάσσουν την κίνηση στο Διαδίκτυο μεταξύ των δικτύων τους.

Κ

Kbps

Κιλομπιτ ανά δευτερόλεπτο

 

L

επιστροφή στην κορυφή

Τοπικός βρόχος

Το φυσικό κύκλωμα ζεύγους χαλκού που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με το κύριο πλαίσιο διανομής ή ισοδύναμη εγκατάσταση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. Ο τοπικός βρόχος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει οπτικά στοιχεία. Το φυσικό κύκλωμα που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου με πλαίσιο διανομής ή ισοδύναμη εγκατάσταση στο σταθερό δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

LLU — Αποδεσμοποίηση τοπικού βρόχου

Η διαδικασία παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης σε υποδομές δικτύου (παθητική πρόσβαση σε επίπεδο πρόσβασης).

Τοπικός υποβρόχος

Μερικό τοπικό βρόχο που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με σημείο συγκέντρωσης ή συγκεκριμένο ενδιάμεσο σημείο πρόσβασης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.

Μακροπρόθεσμο αυξητικό κόστος (LRIC)

Το κόστος που συνδέεται άμεσα με την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή το πρόσθετο κόστος παροχής μιας υπηρεσίας πέρα από την κατάσταση στην οποία δεν παρέχεται η υπηρεσία, με την παραδοχή ότι όλες οι άλλες παραγωγικές δραστηριότητες παραμένουν αμετάβλητες. «Μακροπρόθεσμη» σημαίνει ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, είναι μεταβλητοί ως απάντηση στις μεταβολές της ζήτησης λόγω μεταβολών του όγκου ή της διάρθρωσης της παραγωγής και, ως εκ τούτου, όλες οι επενδύσεις θεωρούνται μεταβλητό κόστος. Η προσέγγιση της μοντελοποίησης LRIC από τη βάση προς την κορυφή αναπτύσσει ένα μοντέλο κόστους που ξεκινά από την αναμενόμενη ζήτηση όσον αφορά τους συνδρομητές και την κίνηση· στη συνέχεια, μοντελοποιεί το αποδοτικό δίκτυο που απαιτείται για την κάλυψη της αναμενόμενης ζήτησης και αξιολογεί το σχετικό κόστος σύμφωνα με ένα θεωρητικό μοντέλο μηχανικής δικτύου. Σκοπός ενός μοντέλου από τη βάση προς την κορυφή είναι ο υπολογισμός του κόστους με βάση ένα αποτελεσματικό δίκτυο που χρησιμοποιεί τη νεότερη τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε δίκτυα μεγάλης κλίμακας. Η προσέγγιση αυτή διαφέρει από την προσέγγιση της μοντελοποίησης από την κορυφή προς τη βάση, η οποία βασίζεται στους λογαριασμούς της επιχείρησης. Σε μια υβριδική προσέγγιση μοντελοποίησης, το μοντέλο από κάτω προς τα πάνω βελτιώνεται εξετάζοντας τα αποτελέσματα του μοντέλου από πάνω προς τα κάτω. Είναι επίσης δυνατό να ελέγξετε την αξιοπιστία ορισμένων από τα αποτελέσματα του μοντέλου από πάνω προς τα κάτω χρησιμοποιώντας το μοντέλο από κάτω προς τα πάνω.

LTE — Μακροπρόθεσμη Εξέλιξη

Σύστημα επικοινωνίας υψηλής απόδοσης για κινητά τηλέφωνα. Βήμα προς την 4η γενιά, αλλά κοινώς ονομάζεται 4G (βλέπε είσοδο 4G).

 

ΜΟΤΟΣΥΚΛΈΤΑ

επιστροφή στην κορυφή

Mbps — Megabits ανά δευτερόλεπτο

MDU — Πολυκατοικία

Μια πολυκατοικία

Microtrenching

Τεχνική ανάπτυξης καλωδίων, π.χ. για ευρυζωνικά δίκτυα, με χαμηλότερο κόστος από ό,τι με τη συνήθη μέθοδο. Ένας μικροσκοπικός τάφρος είναι ένας «μικρός τροχός» ειδικά σχεδιασμένος για εργασία σε αστική περιοχή. Είναι εφοδιασμένο με έναν τροχό κοπής που κόβει ένα μικροστρώματο με μικρότερες διαστάσεις από ό, τι μπορεί να επιτευχθεί με συμβατικό εξοπλισμό εκσκαφής τάφρου. Οι διαστάσεις τάφρου είναι πλάτος που κυμαίνεται από περίπου 30 mm έως 130 mm, και μέγιστο βάθος περίπου 500 mm. Οι τάφροι μικροϋπολογιστών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση συνδέσεων FTTx.

MNO — Διαχειριστής δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Κινητό ευρυζωνικό δίκτυο

Η κινητή ευρυζωνικότητα είναι το όνομα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει διάφορους τύπους ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας μέσω ενός φορητού μόντεμ, τηλεφώνου ή άλλης συσκευής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα πρότυπα δικτύου, όπως WiMAX, UMTS/HSPA, EV-DO και ορισμένα φορητά δορυφορικά συστήματα.

MSS — Κινητές δορυφορικές υπηρεσίες

Η MSS επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ δορυφόρων και κινητού επίγειου εξοπλισμού. Η χρήση τους μπορεί να κυμαίνεται από την υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο διαδίκτυο έως την κινητή τηλεόραση και το ραδιόφωνο και τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης. Οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες καλύπτουν μεγάλο μέρος της επικράτειας της ΕΕ, φθάνοντας έτσι σε εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ διασυνοριακά. Μπορούν να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων σε νέες υπηρεσίες επικοινωνίας, όχι μόνο στις μητροπολιτικές περιοχές, αλλά και στις αγροτικές και λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

 

Ν

επιστροφή στην κορυφή

NBP — Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

Καθαρή ουδετερότητα

Η ουδετερότητα δικτύου είναι η αρχή ότι όλες οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες που διέρχονται από ένα δίκτυο αντιμετωπίζονται ισότιμα. Ότι κάθε επικοινωνία αντιμετωπίζεται ισότιμα σημαίνει ότι αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από i) περιεχόμενο, ii) εφαρμογή, iii) υπηρεσία, iv) συσκευή, v) διεύθυνση αποστολέα και vi) διεύθυνση δέκτη. Σύμφωνα με τους αναθεωρημένους κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών θα πρέπει, ειδικότερα, να προωθούν «την ικανότητα των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν εφαρμογές της επιλογής τους». Αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση του «ουδέτερου χαρακτήρα» του διαδικτύου στην Ευρώπη.

NGA — Πρόσβαση επόμενης γενιάς

Η πρόσβαση επόμενης γενιάς αναφέρεται σε ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης που υποστηρίζουν ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps.

NGN — Δίκτυο επόμενης γενιάς

Η πρόσβαση επόμενης γενιάς αναφέρεται σε ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης που υποστηρίζουν ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps.

NIS — Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

Ικανότητα ενός δικτύου ή ενός συστήματος πληροφοριών να αντισταθεί, σε ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης, τυχαία συμβάντα ή κακόβουλες ενέργειες. Τέτοια γεγονότα ή ενέργειες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή μεταδιδόμενων δεδομένων, καθώς και των συναφών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών των δικτύων και συστημάτων.

Απαγόρευση των διακρίσεων

Όσον αφορά τη διασύνδεση ή/και την πρόσβαση, η υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης διασφαλίζει ότι ένας φορέας εκμετάλλευσης εφαρμόζει ισοδύναμους όρους υπό ισοδύναμες συνθήκες σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες και παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε άλλους υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας ποιότητας που παρέχει για τις δικές του υπηρεσίες, ή εκείνες των θυγατρικών ή των εταίρων του.

NP — Παροχέας δικτύου

Διαχειρίζεται τον ενεργό εξοπλισμό και παρέχει τις υπηρεσίες του SP στους τελικούς χρήστες

ΕΡΑ — Εθνική Ρυθμιστική Αρχή

Ο φορέας ή οι φορείς που έχουν επιφορτιστεί από κράτος μέλος με οποιοδήποτε από τα ρυθμιστικά καθήκοντα που ανατίθενται στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες.

NTP — Σημείο τερματισμού δικτύου

Το φυσικό σημείο στο οποίο παρέχεται στον συνδρομητή πρόσβαση σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών· στην περίπτωση δικτύων που περιλαμβάνουν μεταγωγή ή δρομολόγηση, το NTP προσδιορίζεται μέσω συγκεκριμένης διεύθυνσης δικτύου, η οποία μπορεί να συνδέεται με αριθμό συνδρομητή ή όνομα.

NUTS — Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων

 

Ο

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στο

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

On line συμπεριφορική διαφήμιση (OBA) χρησιμοποιεί cookies παρακολούθησης. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, οι πρακτικές αυτές πρέπει να συμμορφώνονται με την απαίτηση εξασφάλισης της συγκατάθεσης των χρηστών. Η ΓΔ CONNECT διευκολύνει τη συζήτηση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την προτεινόμενη αυτορρύθμιση σχετικά με την επιγραμμική συμπεριφορική διαφήμιση, η οποία θα πρέπει να παρέχει διαφανείς, βασιζόμενους στη συγκατάθεση και εύχρηστους μηχανισμούς με αποτελεσματική επιβολή. Στα ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνονται οι διαφημιστικές ενώσεις, η βιομηχανία και οι ενώσεις ΤΠΕ και οι εκπρόσωποι των καταναλωτών.

Δίκτυο ανοικτής πρόσβασης

Όταν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του δικτύου δεν παρέχει υπηρεσίες για το δίκτυο. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να παρέχονται από χωριστούς παρόχους υπηρεσιών λιανικής.

Χειριστής

Γενικός όρος για εταιρεία που εκμεταλλεύεται και πωλεί ευρυζωνικές υπηρεσίες κάποιου είδους· στον οδηγό αυτό χρησιμοποιείται συχνά για να αναφερθεί σε RSP, ή σε συνδυασμό NP+RSP.

OPEX — Επιχειρησιακές δαπάνες

Οπτική ίνα

Μια οπτική ίνα είναι μια ίνα από γυαλί ή πλαστικό που επιτρέπει τη μετάδοση πληροφοριών πάνω από το φως σε μεγάλες αποστάσεις με πολύ υψηλά ποσοστά δεδομένων.

OTT — Over-the-top

 

Π

επιστροφή στην κορυφή

PA — Δημόσια αρχή (ο δήμος, η περιφέρεια ή το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την ευρυζωνική επένδυση)

P2P — Δίκτυο από ομοτίμους

Σε ένα peer to peer (ή P2P) οι συμμετέχοντες στο δίκτυο υπολογιστών συνδέονται μεταξύ τους, όπου χρησιμοποιείται το αθροιστικό εύρος ζώνης των συμμετεχόντων στο δίκτυο. Τα δίκτυα P2P χρησιμοποιούνται συνήθως για τη σύνδεση κόμβων μέσω ad hoc συνδέσεων. Ένα καθαρό δίκτυο P2P δεν έχει την έννοια των πελατών ή των διακομιστών, αλλά μόνο ίσους κόμβους που λειτουργούν ταυτόχρονα ως «πελάτες» και «διακομιστές» στους άλλους κόμβους του δικτύου. Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως για την κοινή χρήση αρχείων περιεχομένου, όπως λογισμικό, ήχος, βίντεο, δεδομένα ή οτιδήποτε άλλο σε ψηφιακή μορφή. Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως η τηλεφωνία ή η IPTV, περνούν επίσης χρησιμοποιώντας την τεχνολογία P2P. Η ίδια η τεχνολογία είναι νόμιμη και εφαρμόζεται όλο και περισσότερο σε διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα. Ωστόσο, έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και για τη διάδοση εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (παράνομη ανταλλαγή αρχείων).

Παράλληλος υπολογισμός

Παράλληλα, η α χωρίζεται σε μικρότερα προγράμματα που εκτελούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Αυτός είναι ένας τρόπος για να επιταχυνθεί η εκτέλεση των υπολογιστικών εργασιών και είναι πολύ χρήσιμος για πολύπλοκα προβλήματα που απαιτούν επεξεργασία υψηλής έντασης.

PIP — πάροχος φυσικής υποδομής (ιδιοκτεί και εκμεταλλεύεται την παθητική υποδομή)

Ποπ — Σημείο Παρουσίας

Το Pop αναφέρεται κυρίως σε ένα σημείο πρόσβασης, τοποθεσία ή εγκατάσταση που συνδέεται με το Διαδίκτυο και βοηθά άλλες συσκευές να δημιουργήσουν μια σύνδεση με το Διαδίκτυο.

PLC — Power Line Communications

Η επικοινωνία της γραμμής τροφοδοσίας μεταφέρει δεδομένα σε έναν αγωγό που χρησιμοποιείται επίσης ταυτόχρονα για τη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας εναλλασσόμενου ρεύματος ή τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. Ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών επικοινωνίας ηλεκτρικών γραμμών είναι απαραίτητο για διαφορετικές εφαρμογές, που κυμαίνονται από τον οικιακό αυτοματισμό έως την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Plom — Ανοιχτό μοντέλο παθητικού στρώματος

ΠΟΝ — Παθητικό οπτικό δίκτυο

Τεχνολογία κοινής πρόσβασης για FTTH/FTTB

Παροχή δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Τη δημιουργία, τη λειτουργία, τον έλεγχο ή τη διάθεση τέτοιου δικτύου.

ΣΔΙΤ — Σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα

PSTN — Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής

Δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών

Δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου ή κυρίως για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία

Υπηρεσία διαθέσιμη στο κοινό για τη δημιουργία και τη λήψη εθνικών και διεθνών κλήσεων και την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω αριθμού ή αριθμών σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης, και επιπλέον μπορεί, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες: παροχή βοήθειας από τον χειριστή, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, καταλόγους, παροχή δημόσιων επιδοτικών τηλεφώνων, παροχή υπηρεσιών υπό ειδικούς όρους, παροχή ειδικών διευκολύνσεων για πελάτες με αναπηρίες ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες ή/και παροχή μη γεωγραφικών υπηρεσιών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

QoS — Ποιότητα υπηρεσιών

Το σύνολο των τεχνικών παραμέτρων που καθορίζουν την ποιότητα μιας ευρυζωνικής υπηρεσίας.

 

R

επιστροφή στην κορυφή

Rab — Βάση Κανονιστικών Περιουσιακών Στοιχείων

Τη συνολική αξία κεφαλαίου των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κόστους των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών.

Ραδιοφάσμα

Μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που αντιστοιχεί σε ραδιοσυχνότητες. Για τους σκοπούς της απόφασης για το φάσμα, περιλαμβάνει ραδιοκύματα σε συχνότητες μεταξύ 9 kHz και 3000 GHz· τα ραδιοκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα που διαδίδονται στο διάστημα χωρίς τεχνητό οδηγό.

Πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος

Το προβλεπόμενο πολυετές πρόγραμμα, που πρόκειται να εγκριθεί με συναπόφαση, για την παροχή στρατηγικών προσανατολισμών για την πολιτική ραδιοφάσματος στην ΕΕ.

Σχετικές εγκαταστάσεις

Τις διευκολύνσεις που συνδέονται με την παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, ιδίως τη συντοποθέτηση, τις καλωδιακές συνδέσεις και τα σχετικά συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών, η πρόσβαση στα οποία είναι αναγκαία για να παρέχει ο δικαιούχος υπηρεσίες σε ανταγωνιστική και δίκαιη βάση.

Περιοχή

Γενικός όρος που αναφέρεται σε περιφερειακή δημόσια αρχή (περιφέρεια, κομητεία, επαρχία, διαμέρισμα κ.λπ.).

RFID — Αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων

Η αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων (RFID) είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύστημα που μεταδίδει την ταυτότητα (με τη μορφή ενός μοναδικού σειριακού αριθμού) ενός αντικειμένου ή ατόμου ασύρματα, χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα. Το RFID ανήκει στην ευρεία κατηγορία των τεχνολογιών αυτόματης ταυτοποίησης. Χρησιμοποιείται σε όλους τους γύρω μας — για ψώνια (π.χ. επισήμανση ειδών παντοπωλείου), οδήγηση αυτοκινήτου (π.χ. επιτάχυνση των οδικών συναλλαγών), έκδοση εισιτηρίων για δημόσιες μεταφορές (π.χ. έξυπνες κάρτες με δυνατότητα RFID σε τρένα και λεωφορεία, καταπολέμηση της απάτης και/ή παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους ταξιδιώτες), αναψυχής (π.χ. ασφαλής πρόσβαση και πληρωμές σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους, στάδια, μπαρ/κλαμπ), μετάβαση στην εργασία (π.χ. ασφαλής πρόσβαση, καταγραφή χρόνου, διαχείριση εκκένωσης), διέλευση των συνόρων (π.χ. παρακολούθηση αποσκευών, ηλεκτρονικό διαβατήριο), υγειονομική περίθαλψη (π.χ. αποτελεσματικότερη διαχείριση, ασφαλέστερη περίθαλψη). Σε αντίθεση με την πανταχού παρούσα τεχνολογία γραμμωτού κώδικα UPC, η τεχνολογία RFID δεν απαιτεί επαφή ή οπτική επαφή για την επικοινωνία.

Σειρά — Δικαίωμα του τρόπου

Δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπεράνω ή υποκάτω δημόσιας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας σε επιχείρηση εξουσιοδοτημένη να παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είτε δημόσια είτε όχι.

Περιαγωγή

Στις ασύρματες τηλεπικοινωνίες, η περιαγωγή είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται στην επέκταση της υπηρεσίας συνδεσιμότητας σε τοποθεσία διαφορετική από την τοποθεσία προέλευσης όπου καταχωρήθηκε η υπηρεσία. Ο κανονισμός για τα τέλη περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μέρος της πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση του ανταγωνισμού, τη διαφύλαξη των συμφερόντων των καταναλωτών και την ενίσχυση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Οι ισχύοντες κανόνες περιαγωγής αποσκοπούν στην αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά περιαγωγής μέσω διαρθρωτικών διορθωτικών μέτρων, όπως η παροχή στους καταναλωτές της δυνατότητας να αγοράζουν υπηρεσίες περιαγωγής χωριστά από τις εγχώριες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και η παροχή, εν τω μεταξύ, διασφαλίσεων στους καταναλωτές με τη μορφή ή τα ανώτατα όρια τιμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

RSC — Επιτροπή ραδιοφάσματος

Επιτροπή επιτροπολογίας που συστάθηκε βάσει της απόφασης του 2002 για το ραδιοφάσμα για την τεχνική εναρμόνιση του ραδιοφάσματος. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) παρέχει τεχνικές συμβουλές για τις εργασίες της επιτροπής.

RSP — Παροχέας υπηρεσιών λιανικής

Ένας πάροχος υπηρεσιών λιανικής πωλεί υπηρεσίες (π.χ. διαδίκτυο, τηλεόραση, τηλεφωνία κ.λπ.) στον τελικό χρήστη

RSPG — Ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος

Συμβουλευτικό όργανο αποτελούμενο από υψηλόβαθμους υπαλλήλους των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για την πολιτική για το ραδιοφάσμα, το οποίο έχει συσταθεί από την Επιτροπή. Συμβουλεύει την Επιτροπή (και, μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονιστικού πλαισίου, μπορεί να παρέχει εκθέσεις και γνώμες στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) για στρατηγικά ζητήματα που αφορούν την πολιτική ραδιοφάσματος.

 

Α)

επιστροφή στην κορυφή

Ουδετερότητα υπηρεσιών

Η έννοια που εισάγεται στο κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα με την οποία ο χρήστης του ραδιοφάσματος είναι αυτός που αποφασίζει για την υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχει. Οι εξαιρέσεις από αυτό πρέπει να αιτιολογούνται ως αναγκαίες για την επίτευξη ενός στόχου γενικού συμφέροντος.

Πάροχοι υπηρεσιών

Φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν εν γένει δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μέσω του (σταθερού ή ασύρματου) δικτύου τρίτου, εξαιρουμένων των παρόχων υπηρεσιών σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας που δεν παρέχουν φωνητική τηλεφωνία κατά την έννοια του κοινοτικού δικαίου, όπως οι απλοί μεταπωλητές, οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικών καρτών και οι φορείς επαναλήψεως.

Κοινή πρόσβαση στον τοπικό βρόχο

Την παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υποβρόχο του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, με την οποία επιτρέπεται η χρήση του φάσματος συχνοτήτων εκτός ζώνης φωνής του στριμμένου μεταλλικού ζεύγους· ο τοπικός βρόχος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τον κοινοποιημένο φορέα εκμετάλλευσης για την παροχή τηλεφωνικής υπηρεσίας στο κοινό.

SLA — Συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών

ΜΜΕ — Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

SMP — Σημαντική ισχύς στην αγορά

SP — Παροχέας υπηρεσιών

Πωλεί υπηρεσίες (π.χ. διαδίκτυο, τηλεόραση, τηλεφωνία κ.λπ.) στον τελικό χρήστη.

Κατανομή ραδιοφάσματος

Τον καθορισμό μιας δεδομένης ζώνης συχνοτήτων για χρήση από έναν ή περισσότερους τύπους υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών, κατά περίπτωση, υπό ειδικές συνθήκες.

Συναρμογή

Μια μέθοδος ένωσης δύο καλωδίων οπτικών ινών

Συνδρομητής

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ή που είναι συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση με τον πάροχο διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Συμμετρική

Σύνδεση με ίσες ταχύτητες μεταφόρτωσης και μεταφόρτωσης

 

Τ

επιστροφή στην κορυφή

Αφαίρεσή

Το ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν ευρυζωνική συνδρομή σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό των νοικοκυριών

Εδαφικοποίηση των κρατικών ενισχύσεων

Ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν από τους παραγωγούς ταινιών που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση να δαπανούν ένα συγκεκριμένο μέρος της ενίσχυσης ή του προϋπολογισμού του κινηματογράφου στο έδαφος της χώρας στήριξης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τον κινηματογράφο, ο παραγωγός πρέπει να είναι ελεύθερος να δαπανήσει τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού του κινηματογράφου σε άλλα κράτη μέλη χωρίς να υποστεί καμία μείωση της ενίσχυσης που προβλέπεται από το καθεστώς. Με άλλα λόγια, η Επιτροπή έχει μέχρι τώρα αποδεχθεί ως κριτήρια επιλεξιμότητας την εδαφικοποίηση των δαπανών έως το 80 % του προϋπολογισμού παραγωγής ενός ενισχυόμενου κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου.

Δεδομένα κυκλοφορίας

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη διαβίβαση επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τη χρέωσή τους. Σύμφωνα με τα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας, τα δεδομένα που απαιτούνται για τη μετάδοση της επικοινωνίας ποικίλλουν, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας, χρόνο και δεδομένα θέσης. Παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω δεδομένα κίνησης πρέπει να διακρίνονται από τα δεδομένα περιεχομένου, και τα δύο είναι αρκετά ευαίσθητα, καθώς παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εμπιστευτικές επικοινωνίες.

Διακρατικές αγορές

Αγορές που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 της οδηγίας-πλαισίου και καλύπτουν την Κοινότητα ή σημαντικό τμήμα της και βρίσκονται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Τριπλό παιχνίδι

Όρος εμπορίας για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, τηλεόρασης και τηλεφώνου μέσω ενιαίας ευρυζωνικής σύνδεσης. Ένα δίκτυο τριπλής αναπαραγωγής είναι ένα δίκτυο στο οποίο η φωνή, το βίντεο και τα δεδομένα παρέχονται όλα σε μια ενιαία συνδρομή πρόσβασης. Το Quadruple Play περιλαμβάνει επίσης την παροχή κινητής υπηρεσίας.

 

Ο/Η

επιστροφή στην κορυφή

Αδεσμοποίητη πρόσβαση

Η παροχή πρόσβασης στο δίκτυο σε παθητικά στρώματα (π.χ. οπτικές ίνες ή χαλκός), συχνά στο πλαίσιο ρυθμιζόμενης πρόσβασης σε κάθετα ενσωματωμένα δίκτυα.

Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο

Πλήρης αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και κοινή πρόσβαση στον τοπικό βρόχο· δεν συνεπάγεται αλλαγή στην ιδιοκτησία του τοπικού βρόχου.

Επιχείρηση

Οντότητα (δημόσια ή ιδιωτική) που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, η οποία ορίζεται ως προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, ισοδύναμη στον παρόντα οδηγό με τον «επιχειρηματικό παράγοντα».

Καθολική υπηρεσία

Το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών, όπως ορίζεται στην οδηγία για την καθολική υπηρεσία, συγκεκριμένης ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση και, υπό το πρίσμα των ειδικών εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιμή.

USO — Υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας

Την παροχή καθορισμένου ελάχιστου συνόλου υπηρεσιών σε όλους τους τελικούς χρήστες σε προσιτή τιμή· για παράδειγμα, σύνδεση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερή θέση που καθιστούν δυνατή την παροχή υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών και επικοινωνιών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, εάν αυτό καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής στις FI, MT, ES), ολοκληρωμένη υπηρεσία καταλόγου και πληροφοριών καταλόγου, διαθεσιμότητα δημόσιων τηλεφωνικών τηλεφώνων.

V

επιστροφή στην κορυφή

Υπηρεσία προστιθέμενης αξίας

Κάθε υπηρεσία που απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων κίνησης ή δεδομένων θέσης εκτός των δεδομένων κίνησης πέραν των αναγκαίων για τη διαβίβαση ή τη χρέωση μιας επικοινωνίας.

VDSL

Πολύ υψηλό bit-rate ψηφιακή γραμμή συνδρομητών

VHC — Πολύ υψηλής χωρητικότητας ευρυζωνική σύνδεση

Η συνδεσιμότητα πολύ υψηλής χωρητικότητας ορίζεται ως ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps.

VHCA

VHC Access, αναφέρεται σε τμήμα πρόσβασης (τελευταίο μίλι) ευρυζωνικών δικτύων που υποστηρίζουν ταχύτητες VHC στον τελικό χρήστη

VHCN

VHC Network, αναφέρεται σε ευρυζωνικά δίκτυα που υποστηρίζουν ταχύτητες VHC

VoIP — Voice over Internet Protocol

Μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση τυπικών τηλεφωνικών κλήσεων μέσω του Διαδικτύου χρησιμοποιώντας διαδρομές που συνδέονται με πακέτα, από οποιαδήποτε συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των κινητών και σταθερών τηλεφώνων.

 

W

επιστροφή στην κορυφή

Πολυπλεξία διαίρεσης κυμάτων

Είναι η τεχνική της διέλευσης πολλαπλών συχνοτήτων (μήκος κύματος και χρώματα) του φωτός ταυτόχρονα σε μια ενιαία ίνα, αυξάνοντας έτσι τη χωρητικότητα της εγκατεστημένης υποδομής οπτικών ινών.

WCDMA

Σύντομη για ευρείας ζώνης CDMA, μια υψηλής ταχύτητας 3G κινητή ασύρματη τεχνολογία με την ικανότητα να προσφέρει υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων από το CDMA. Το WCDMA μπορεί να φτάσει ταχύτητες έως και 2 Mbps για τη μετάδοση φωνής, βίντεο, δεδομένων και εικόνας. Το WCDMA υιοθετήθηκε ως πρότυπο από την ITU με το όνομα «IMT-2000 Direct spread».

Λευκές περιοχές

Περιοχές όπου δεν υπάρχει ευρυζωνική υποδομή υψηλής χωρητικότητας.

WiMAX — Παγκόσμια Διαλειτουργικότητα για πρόσβαση σε Μικροκύματα

Διεθνή πρότυπα για υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας/υψηλού εύρους ζώνης μέσω ασύρματων δικτύων, τα οποία συχνά συνδέονται με τα κύρια σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

WLL

Ασύρματος τοπικός βρόχος: ασύρματη σύνδεση μεταξύ τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφώνου του συνδρομητή.

 

X

xDSL

Συλλογικός όρος για όλους τους τύπους ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών, συμπεριλαμβανομένης της ασύμμετρης ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (ADSL), της συμμετρικής ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (SDSL) και της ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής υψηλού ρυθμού δεδομένων (HDSL).

επιστροφή στην κορυφή

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Υποστήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις επιχειρήσεις, τους διαχειριστές έργων και τις αρχές της ΕΕ στην αύξηση της κάλυψης του δικτύου για την επίτευξη των στόχων της κοινωνίας των Gigabit της ΕΕ.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Νόμος περί υποδομών Gigabit

Ο νόμος για τις υποδομές των Gigabit (GIA) ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες για ταχύτερη, αξιόπιστη συνδεσιμότητα υψηλής έντασης δεδομένων, αντικαθιστώντας την οδηγία του 2014 για τη μείωση του κόστους ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Σχεδιασμός ευρυζωνικών έργων

Το τμήμα ευρυζωνικού σχεδιασμού βοηθά τους δήμους και άλλους φορείς στον σχεδιασμό επιτυχημένων έργων ευρυζωνικής ανάπτυξης.